Tetra Pak® Homogenizer

Nyskapande design för lägre tryck och energibesparingar

  • Homogeniseringsutrustningen HD 100 minskar energiförbrukningen med upp till 30 % i jämförelse med konventionella utrustningar
  • Enkel åtkomst till maskinens komponenter underlättar övervakning, service och underhåll
  • Låga kostnader för reservdelar tack vare vändbara delar som kan användas två gånger – en gång på var sida

Tetra Pak®Homogenisatorer

– homogenisering med hög prestanda

Tetra Pak® Homogenisator har i åratal möjliggjort marknadens mest kostnadseffektiva homogenisering. Under de senaste åren har vi utvecklat vår nyskapande design och konstruktion för att skapa en ny generation homogenisering som ökar kostnadseffektiviteten och minskar miljöpåverkan, utan att kompromissa med livsmedelsskyddet.

Snabba fakta

Homogenisator för att minska partikelstorleken och förbättra produktkvaliteten

KAPACITET
55 till 63 600 l/h

TILLÄMPNINGAR
Flytande livsmedelsprodukter med högt eller lågt pH-värde. Aseptisk och icke aseptisk homogenisering. För användning av högtryckspumpar, till exempel för pulver.

Funktioner

HD 100 (homogeniseringsutrustning)

Effektiv homogenisering och låg energiförbrukning

Jämfört med konventionella homogeniseringsutrustningar har skivan en större diameter och en geometrisk design som är optimerad för hög effektivitet. Den möjliggör lägre tryck och drar därmed mindre ström men ger ändå samma produktkvalitet. Det lägre trycket minskar även den totala belastningen på maskinen och innebär att den inte behöver service lika ofta.

Öppningsbara huvar, dörrar, plåtar

Lätt att komma åt vid service

Homogenisatorn är utformad för att det ska vara enkelt att se och komma åt komponenterna för underhåll och service. Fronthuven har till exempel ett lås på båda sidorna som gör den enkel att öppna. När den öppnats kan operatören komma åt våtändarna för service. Operatören kommer lätt åt drivenheten genom att låsa upp sidodörren. Och för att komma åt hydraulenheten och vevhuset behöver operatören bara lyfta av de båda bakre plåtarna.

Kylvattenrör

Lätt att komma åt vid underhåll

Rören till kolvkylkretsen är placerade i cylinderbussningen. Det innebär att operatören inte behöver koppla ifrån kylvattenrören vid service. Detta sparar både tid och arbetsinsats och bidrar på så sätt till att ge mer drifttid.

Stort inspektionsfönster

Enkelt att övervaka, säkert för operatören

Huven har ett stort fönster så att operatören på ett säkert sätt kan övervaka homogenisatorn även när den är i gång. De rörliga kolvarna kan också övervakas under drift genom det stora fönstret på huven.

Vändbara delar

Fördubbla livslängden, halva kostnaden för reservdelar

Homogeniseringsutrustningen, ventilerna och packningarna är symmetriskt utformade så att de kan användas två gånger – en gång på var sida. Det betyder att när en sida blir nedsliten på grund av kontakten med produkten kan operatören bara vända på komponenten och köra maskinen under lika lång tid på den andra sidan. Den här enkla lösningen fördubblar delens livslängd och halverar därmed kostnaden.

Robust pumpblock

10 års garanti mot sprickor

I vår design har pumparna färre penetreringshål för att förbättra de aseptiska förhållandena. Konceptet hjälper också till att öka styrkan i pumpblocket. Vi är det enda företaget som använder pumpar för homogenisatorer, tillverkade i enlighet med så rigorösa standarder att vi kan erbjuda 10 års garanti.

Bevisad drivenhetsdesign

För hög kapacitet vid låga varvtal

Drivenheten är den huvudsakliga arbetskomponenten i en homogenisator. Kunder letar efter en maskin som kan köras med en bekväm hastighet för att möta deras homogeniseringsbehov. Våra homogeniseringsmodeller i 100-serien har motordrivna konstruktioner för att garantera lägre slitage, längre serviceintervall och bredare säkerhetsmarginaler.

Alternativ

HD EnergyIQ

Den här patenterade, nyskapande designen är det mest energieffektiva alternativet för högkapacitetsproduktion av mejeribaserade produkter (från 15 000–52 300 liter/timme). Den har fyra till sex homogeniseringsenheter som arbetar parallellt, vilket möjliggör en betydande tryckminskning (i regel 40 bar) samtidigt som samma produktkvalitet uppnås.

Automatisk dämpare

För längre drifttider

Homogenisatorns dämpare absorberar tryckvariationer och tryckstötar före och efter homogeniseringen. Automatisk luftpåfyllning upprätthåller luftspalten i homogenisatorns dämpare och säkerställer på så sätt en smidig drift. Utan luftspalten skulle vibrationer och kavitation uppstå och förkorta drifttiden. Helautomatisk Cleaning In Place (CIP) ingår, vilket ökar säkerheten för operatören, förbättrar hygienen och optimerar produktionscykeln ytterligare.

Smart automationssystem

Ger dig fullständig kontroll över homogeniseringen

Våra homogenisatorer har inbyggd automatisering som blir alltmer avancerad. Smart automation ger dig en PLC/HMI som är lättillgänglig via en surfplatta eller dator och låter dig göra saker som att ändra ett recept eller en arbetsparameter genom att trycka på en knapp på skärmen.

Avtagbart modulkoncept

Snabb service och enkel åtkomst minskar driftstoppen

Tetra Pak® är det första företaget som introducerar begreppet avtagbara moduler för homogenisatorer. Till exempel är hydraulikenheten helt avtagbar på våra senaste modeller. Om något går fel kan du lätt ta av hela den hydrauliska modulen och placera en ny på maskinen. På så sätt kan du snart återuppta produktionen.

Kontakta oss gärna för mer information om homogenisering