Tetra Pak® High Shear Mixer - Batch unit

Mångsidig blandning av ingredienser

  • Produktmångfald tack vare dynamisk stator och omrörare med dubbla skaft
  • Möjligheten att välja olika uppvärmningsmetoder gör att det går att anpassa till specifika produkter
  • Hög driftsäkerhet tack vare Tetra Paks unika pulverventil

Tetra Pak® Mixer - batchenhet

Snabbfakta

Blandning och emulgering av produkter med låg och hög viskositet och upplösning av pulver i samma process.

 
KAPACITET
25 till 20 000 liter/timme; 1 till 4 batcher/timme

 
TILLÄMPNINGAR
Mjukost, berikade mejeriprodukter, dryckeskoncentrat, soppor, såser, dressingar, glasstoppingar, kosmetika med mera.


 

Funktioner

Dynamisk stator

Eliminerar behovet av flera tankar

En dynamisk stator i turboenheten, som bygger på patenterad teknik från Tetra Pak, sänks pneumatiskt för att möjliggöra blandning med mixning. När statorn höjs kan den blanda utan klippning så att större partiklar kan tillsättas.

Omrörare med dubbla skaft

Gör det möjligt att processa mycket viskösa produkter

Med mycket viskösa produkter (upp till 100 000 cP) kan blandningen bli ojämn. I den här enheten har omröraren dubbla skaft för att se till att hela produkten kommer i kontakt med klipphuvudet och blandas ordentligt.

Flexibla uppvärmningsmetoder

Välj metod utifrån din produkt

Beroende på tillämpning finns olika uppvärmnings- och kylningssystem tillgängliga för att reglera produktens temperatur. I tillämpningar där ultrasnabb och varsam produktuppvärmning krävs har Tetra Pak Mixer ett ånginsprutningssystem. Med en extra dimplad mantel utmed tanken kan du värma och kyla särskilt känsliga produkter och undvika avlagringar från exempelvis proteiner.

Pulverventil

Möjliggör problemfri pulverhantering

Pulverventilen är unik för ”high shear mixers” från Tetra Pak. Den stängs omedelbart om det av någon anledning uppstår en vakuumförlust. Det eliminerar risken för bakåtflöde i pulversystemet och förhindrar blockeringar, vilket skulle stoppa produktionen.

Val av doseringssystem

Hjälper dig att styra kostnaderna

På den här enheten kan du välja både automatisk och manuell dosering av pulveringredienser. Den automatiska doseringen är kontrollerad och pålitlig. Den suger in ingredienserna i blandaren, vilket gör att du inte behöver någon operatör. Den manuella doseringen är däremot en bra lösning för priskänsliga kunder, eftersom vi då kan erbjuda en Tetra Pak Mixer till lägre investeringskostnad.

Alternativ

Tryckkärl

När en produkt värms upp över 100 °C och upp till 150 °C behövs ett tryckkärl för att garantera säkerheten. Tetra Pak har tryckkärl som kan användas med vår Högklippningsblandare, som är godkänd enligt PED-direktivet EN97/23EG eller U-märkt enligt USA:s ASME-standard.

Snabbkylning

Med en extra plattvärmeväxlare och ett vakuumsystem i Tetra Pak Mixer för batcher kan du få en snabb och energieffektiv kylning av produkterna. Efter att ha pastöriserats för att få död på alla mikroorganismer kan produkter som soppor och såser kylas från 90 °C till 50 °C på 6 minuter, vilket gör att de kan paketeras med en gång.

Vill du veta mer om den här produkten?