VAD FÅR DU MED VÅRA TJÄNSTER?

Nya kundvärden

Genom att förutspå maskinfel med hjälp av avancerade analyser kan du undvika oplanerade driftstopp. Läs mer om detta och våra andra innovativa digitala tjänster som vi presenterar tillsammans med Microsoft i den här videon.

Upptäck Tetra Pak® Services

För oss handlar det inte bara om att fixa något som är trasigt. Det handlar om att förhindra driftstopp och skydda investeringar. Tetra Pak® Services täcker alla aspekter av din livsmedelsproduktion från dagliga rutiner till verksamhetsutveckling. Våra anpassade servicelösningar förbättrar prestandan, optimerar kostnader och säkerställer livsmedelsskyddet genom hela verksamhetens livscykel.

Se filmen och lär dig mer

Specialist inom livsmedelsskydd och kvalitet som arbetar i labbet

Livsmedelsskydd och kvalitet

Upp till 50 % färre produktfel

Vi utrustar dig med den senaste tekniken inom livsmedelsskydd och kvalitet, som lösningar för aseptisk prestanda och spårbarhet. Vi utför också granskningar på sajter, tillhandahåller operatörsutbildningar och erbjuder snabb problemhantering.

Läs mer om hur vi säkerställer livsmedelsskydd och kvalitet

Fabriksarbetare som upplever förbättrad linjeprestanda

Högre leveranssäkerhet

Upp till 30 % bättre linjeprestanda

Våra tjänster håller din produktion igång. Från en framgångsrik installation till förebyggande underhåll – vi hjälper dig att begränsa driftstopp så du kan leverera som planerat, i tid och komplett.

Läs mer om hur vi förbättrar leveranssäkerheten

Människor i ett möte som diskuterar hur effektivitet och lönsamhet kan ökas.

Öka effektiviteten och lönsamheten

Spara i genomsnitt 40 000 euro per linje och år

Vi hjälper dig att optimera varje aspekt av din livsmedelsproduktion, få högre avkastning och lägre svinn under produktionen, förlänga livscykeln för dina maskiner och förebygga dyra oplanerade stopp.

Illustration som visar olika tjänster som erbjuds av Tetra Pak Services

Låt oss öka din produktivitet

Tetra Pak® Services täcker alla aspekter av din livsmedelsproduktion från dagliga rutiner till verksamhetsutveckling. Våra anpassade servicelösningar förbättrar prestandan, optimerar kostnader och säkerställer livsmedelsskyddet genom hela verksamhetens livscykel.

Läs mer om vårt erbjudande, Maintenance Services, Parts, Consumables, Upgrades, Plant Components, Training Services, Automation Services, Installation Services och Expert Services

Vill du ha mer information om våra tjänster?