OPTIMERA PRESTANDA

VI FÖRBÄTTRAR LEVERANSSÄKERHETEN

Tillförlitliga leveranser

Precis som racingteamet i filmen ser våra servicetekniker till att du klarar leveransmålen varje gång. Se oss arbeta!

 Fruktjuiceförpackningar på butikshyllan

Full leverans. I tid. Varje gång.

När kunderna litar på att du levererar, kan du lita på att vi hjälper dig. Vi har över 4 000 servicetekniker, systemspecialister och andra experter runtom i världen – och alla är redo att hjälpa dig säkerställa leveranssäkerhet.

Våra tjänster minskar antalet oplanerade driftstopp genom att förutse, förhindra och åtgärda fel. Vi optimerar prestanda och förbättrar effektiviteten. På så sätt säkerställer vi att du får ut det mesta av din utrustning. Med produktionsstöd från oss får din personal kompetensen som krävs för att producera kvalitetsprodukter. Och som marknadsledande inom aseptisk teknik ser vi till att produktkvaliteten håller en hög nivå under hela produktionen.

Tetra Pak Plant Care hjälpte till att minska variabiliteten med 84 %.

Prestandagaranti

Tetra Pak® Plant Care med ett avtal om prestandagaranti hjälpte en livsmedels- och dryckesproducent att minska variabiliteten med 84 %.

Läs mer om hur utrustningsprestandan förbättrades

Med förebyggande underhåll kan en mejeriproducent undvika 140+ timmars driftstoppstid

Minskat antal oplanerade driftstopp

Förebyggande underhåll och Condition Monitoring hjälpte en sydamerikansk mejeriproducent att undvika mer än 140 timmars driftstoppstid.

Läs mer om hur driftstoppstiden minskades

En asiatisk livsmedels- och dryckesproducent förbättrade verkningsgraden för linjen med 5 %

Supereffektivitet

En asiatisk livsmedels- och dryckesproducent hade redan en bra verkningsgrad för linjen, men lyckades ändå förbättra den med 5 %.

Läs mer om hur verkningsgraden för linjen förbättrades

Fabriksarbetare med läsplatta.

Öka lönsamheten

Optimera dina tillgångar, minska avfall och skydda dina investeringar – vi kan hjälpa dig att säkra en hållbar och lönsam verksamhet.

Specialist inom livsmedelsskydd och kvalitet som arbetar i ett labb

Livsmedelsskydd och kvalitet

Vi utrustar dig med den senaste tekniken inom livsmedelsskydd och kvalitet, som lösningar för aseptisk prestanda och spårbarhet.

Vill du ha mer information om våra tjänster?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​