EN PORTFÖLJ MED FRAMGÅNGSHISTORIER

VÅRA KUNDEXEMPEL BERÄTTAR VÅRA HISTORIER

Ökad lönsamhet och effektivitet med förstklassig teknik för livsmedelsskydd och kvalitet – arbetet vi gör för våra kunder ger konkreta resultat och mätbara fördelar. Resultaten talar för sig själva. Läs våra kundexempel och se själv. De visar vad vi menar bättre än något annat.

FDA-efterlevnad

FDA-efterlevnad för producent av fruktpuré

Genom ett två veckor långt samarbete mellan våra center för automationstjänster i Europa och USA kunde en fruktpuréproducent nå en fullständig efterlevnad av FDA:s förordningar.

Läs mer om hur FDA:s förordningar uppfylldes

#FoodSafetyandQuality

Personal arbetar

Supereffektivitet

En asiatisk livsmedels- och dryckesproducent hade redan en bra verkningsgrad för linjen, men lyckades ändå förbättra den med 5 %.

Läs mer om hur verkningsgraden för linjen förbättrades

#DeliveryReliability

Expertis inom aseptisk produktion

Förbättrad kvalitetshantering för mjölproducent

Genom att uppdatera deras system för kvalitetskontroll med hjälp av vår expertis inom aseptisk produktion, hjälpte vi en europeisk producent av mjölk med lång hållbarhet minska mängden mjölk som inte kan säljas på grund av dålig kvalitet med 90 %.

Läs mer – så ökade effektiviteten genom uppdaterade rutiner för kvalitetskontroll

#FoodSafetyandQuality

LIVSMEDELSSKYDD OCH KVALITET

Flicka med juice

FDA-efterlevnad

Våra center för automationstjänster hjälpte en fruktpuréproducent att säkerställa efterlevnad av FDA:s förordningar.

Läs artikeln om FDA-efterlevnad

Kvalitetsarbete

Fullständig TPM-strategi

Implementeringen av ett fullständigt produktivt underhållsprogram hjälpte vår kund att minska konsumentklagomålen med 74 %.

Läs artikeln om TPM

Kvalitetsstyrning

Förbättrad kvalitetsstyrning

Ett uppdaterat kvalitetsstyrningssystem hos vår kund ledde till att mängden produkter som inte gick att sälja på grund av dålig kvalitet minskade med 90 %.

Läs artikeln om kvalitetsstyrning

Smörjmedel

Livsmedelsklassade smörjmedel

När ett sydamerikanskt mejeri gick över till livsmedelsklassade smörjmedel fick man en betydligt lägre förbrukning av hydraulolja.

Läs artikeln om smörjmedel

Juiceutbildning

Operatörs- och kvalitetsutbildning

Operatörsutbildning resulterade i ökade produktionsvolymer och förbättrade kvalitetsrutiner för en juiceproducent.

Läs artikeln om operatörsutbildning

LEVERANSSÄKERHET

Fabriksarbetare som arbetar med utrustning.

Minskad driftstoppstid med förebyggande underhåll

Ett sydamerikanskt mejeri minskade driftstoppstiden med över 140 timmar tack vare förebyggande underhåll med Condition Monitoring-aktiverade linjer.

Läs artikeln om förebyggande underhåll

Människor som jobbar i en fabrik.

Minskad variabilitet med 84 %

Tetra Pak® Plant Care med ett avtal om prestandagaranti hjälpte kunden förbättra utrustningsstabiliteten och minska variabiliteten med 84 %.

Läs artikeln om utrustningsprestanda

Fabriksarbetare utför underhåll.

Från bra till utmärkt

Med en förbättring av verkningsgraden för linjen på 5 % kunde en asiatisk producent klara av både nya och befintliga kontraktspaketeringsbeställningar.

Läs artikeln om förbättrad verkningsgrad för linjen

Personal arbetar

Skräddarsydd underhållsplan

En skräddarsydd årlig underhållsplan resulterade i en verkningsgrad för linjen på över 96 %.

Läs artikeln om underhållsplanen

Arbete på en display

Lägga en stabil grund

Vårt erbjudande om skräddarsydd installation och idrifttagning hjälpte en juiceproducent att lägga en stabil grund för kontinuerlig prestanda hos utrustningen.

Läs artikeln om mineralvatten

Verkningsgrad

Tetra Pak® Plant Care med prestandagaranti

Förbättrad verkningsgrad för linjen med 3 % – ett av resultaten från en skräddarsydd underhållslösning.

Läs artikeln om prestandagaranti

Juiceinstallation

Uppstart av en juiceverksamhet

Vårt erbjudande om skräddarsydd idrifttagning hjälpte en asiatisk juiceproducent med installation, personalutbildning med mera.

Läs artikeln om uppstart av en juiceverksamhet

Mejeriinstallation

Investering i en ny förpackningslinje från Tetra Pak

När en mejeriproducent investerade i en ny förpackningslinje ingick underhållsutbildning och prestandaanalyser i vårt idrifttagningserbjudande.

Läs artikeln om investeringen i en förpackningslinje

Energiförbrukning för mejeri

Energibesparingar med HD EnergyIQ

Genom att uppgradera till HD EnergyIQ kunde en mejeriproducent minska energiförbrukningen – och samtidigt öka drifttiden.

Läs artikeln om HD EnergyIQ

Styrsystem för drycker

Byte av styrsystem

En dryckesproducent bytte ut sin gamla automationsutrustning mot en modern lösning. Den totala driftstoppstiden? Mindre än fyra timmar.

Läs artikeln om styrsystem

Mejeriproducent

Optimera en Cleaning In Place-station

En kinesisk mejeriproducent optimerade användningen av vatten med hjälp av Cleaning In Place-rapporter från Tetra PlantMaster Production Integrator.

Läs artikeln om CIP-stationsoptimering

Säkerställa spårbarhet

Säkerställa spårbarhet

Genom att använda Tetra Paks automationstjänster och programvara möjliggjorde vi full spårbarhet genom en mejeriproducents hela anläggning.

Läs artikeln om spårbarhet

Underhåll som ökar effektiviteten

Ökad effektivitet på fabriken

Tetra Paks tekniker var på plats och hjälpte till att förbättra effektiviteten på en fabrik från 75 % till över 90 %.

Läs artikeln om effektivitet på fabriken

Minskade kostnader

Minskade underhållskostnader

Med hjälp av en skräddarsydd lösning kunde en europeisk mejeriproducent minska underhållskostnaderna med 45 %.

Läs artikeln om underhållskostnader

Glass

Expressleverans

När en viktig belastningsgivare gick sönder i en glassproducents fabrik kunde man återställa produktionen efter 12 timmar tack vare en expressorder.

Läs artikeln om expressleverans

Mejeriprodukter

Använda underhållsenheter

En mejeriproducent i Asien minskade fyllningsmaskinens driftstoppstid från 24,5 till 5,5 timmar med hjälp av underhållsenheter.

Läs artikeln om underhållsenheter

LÖNSAMHET

Personalutbildning

Operatörscertifiering

Genom att certifiera operatörerna i användning av utrustningen lyckades en asiatisk mejeri- och juiceproducent öka produktiviten med 30 %.

Läs artikeln om certifierade operatörer

Tjänster

Minskad vattenförbrukning

Efter en jämförande miljöanalys och flera system- och beredningsuppgraderingar hjälpte vi en juiceproducent minska vattenförbrukningen med 30 %.

Läs artikeln om minskad vattenförbrukning

Experter

Användning av smältbindemedel

Genom att använda smältbindemedel från Tetra Pak® för att fästa korkar och sugrör lyckades en juice- och mejeriproducent minska underhållskostnaderna med 49 %.

Läs artikeln om smältbindemedel

Underhåll

Implementering av TPM för tomatpuréproducent

Genom att implementera ett fullständigt produktivt underhåll hjälpte vi en tomatpuréproducent öka utnyttjandet av produktionstiden med 10 %.

Läs artikeln om TPM

Produktionssvinn

Minimera produktionssvinnet

En glassproducent lyckades förbättra resultatet och minska produktionssvinnet med hjälp av operatörsutbildningar.

Läs artikeln om minskat svinn

Minskade vattenkostnader

Minskad vattenförbrukning med Filtering Station

Genom att installera Tetra Pak® Water Filtering Station hjälpte vi en mejeriproducent att minska vattenförbrukningen i fyllningsmaskinen med 95 %.

Läs artikeln om Filtering Station

Parts Control

Implementering av Parts Control

En europeisk juiceproducent implementerade en Parts Control-lösning och minskade kapitalet som var bundet i aktier med 90 %.

Läs artikeln om Parts Control

Energi- och kostnadsbesparingar

Energi- och kostnadsbesparingar

Genom att byta ut de installerade pumparna mot pumpar i rätt storlek lyckades vi sänka kundens driftskostnader för pumparna med 40 %.

Läs artikeln om energibesparingar

Minskad vattenförbrukning

Minskad vattenförbrukning

Genom att installera nya ventiler gjorde en asiatisk mejeriproducent stora besparingar på förbrukningen av vatten och rengöringsmedel.

Läs artikeln om minskad vattenförbrukning

Lösningar

Tetra Pak® Plant Care med förutsägbar underhållskostnad

Med hjälp av en skräddarsydd underhållslösning kunde en europeisk mejeriproducent sänka underhållskostnaderna med 45 % – och minska förbrukningen av reservdelar med 8 %.

Läs artikeln om förutsägbara underhållskostnader

Minskade driftskostnader

Tetra Pak® Plant Care med driftkostnadsgaranti

En lösning för utrustningsprestanda hjälpte en asiatisk mejeriproducent att minska driftskostnaderna med 20 %.

Läs artikeln om driftkostnadsgaranti

Vill du ha mer information om våra tjänster?