China

Upprätta standarder för säker mjölk i skolor i Kina

Tetra Pak är en del av ett samarbetsinitiativ för att förbättra mjölksäkerheten i skolor som är anslutna till skolmjölksprogrammet i Kina. Enligt den kinesiska mejeriföreningen förser landets nationella skolmjölksprogram cirka 20 miljoner skolbarn med mjölk, vilket är ett viktigt näringstillskott som hjälper dem att utvecklas.

Steg för steg kan vi hjälpa till att sprida kunskap om näringsrik och säker mjölk i världens mest folkrika land.

Utmaningen

Efter över tio års utveckling har Kinas nationella skolmjölksprogram ett reglerat standardsystem för köp och produktion av mjölk. Det finns dock utmaningar när det gäller att kunna säkerställa helt säker mjölk i skolorna. Exempelvis behöver personalen i skolorna lära sig mer om laktoskänslighet, hur man förvarar mjölk på rätt sätt, hur mjölken ska distribueras till eleverna och hur använda kartonger ska återvinnas.

Initiativ

Tillsammans med China Association of Student Nutrition and Health Promotion och den kinesiska mejeriföreningen arbetar Tetra Pak med att identifiera och certifiera “Promotion Model Schools”, utarbeta en operativ standard som kan delas med närliggande skolor. Tillsammans med våra partner inspekterar och utvärderar vi varje potentiell modellskola i personalutbildning, operativa standarder, säkerhetsprotokoll och problemhantering, förvaring, distribution och återvinning av kartonger.

Värde

På det här sättet hjälper vi till att utarbeta höga standarder för mjölkhantering, samtidigt som vi ökar kunskaperna och medvetenheten om mjölk som en säker och näringsrik dryck. Programmet är också en plattform där mejerier kan arbeta med skolor och lokala myndigheter i syfte att skapa långsiktiga samarbeten.

Framtiden

Under 2017 certifierade vi 53 skolor som ”Promotion Model Schools̶”. Målet är att ytterligare 50 skolor ska vara certifierade i slutet av 2018.