CIRKULÄR EKONOMI

Våra förpacknings-, process- och servicelösningar optimerar resursanvändandet. Därför är cirkularitetsprinciperna en mycket central del av vår verksamhet. Vår syn på värdekedjan och våra samarbeten hjälper till att göra vår ekonomi cirkulär.

Arbetet med cirkularitet

Tetra Pak arbetar för en koldioxidsnål, cirkulär ekonomi där hela livsmedelskedjan har lägsta möjliga klimatpåverkan.

Vår ambition är att leverera hållbara förpackningar som bidrar till en koldioxidsnål, cirkulär ekonomi, det vill säga förpackningar som helt och hållet tillverkas av förnybara och/eller återvunna material som är helt återvinningsbara. I vår produktion ger vi aldrig avkall på kraven om livsmedelssäkerhet.

Våra förpackningar är huvudsakligen tillverkade av ansvarsfullt anskaffad kartong, och vi använder också polymerer för skyddsskikt, korkar och förslutningar samt sugrör. Vi vill minimera användningen av fossilbränslebaserad plast och har vidtagit ytterligare åtgärder i denna riktning.

Åtaganden och samarbete

År 2016 gick Tetra Pak med i Circular Economy 100 (CE100), en flerpartsplattform för aktiviteter före marknadslansering, som upprättats av Ellen MacArthur Foundation. De medverkande organisationerna arbetar för att bygga upp en hållbar och värdebevarande ekonomi. Vårt medlemskap hjälper oss att testa, skala, utveckla och säkerställa genomförbarhet för innovationer, i samarbete med andra CE100-medlemmar.

I januari 2018 var vi ett av de första företagen som lovade att stödja EU:s plaststrategi. I vårt åtagande ingår att tillsammans med branschpartner säkerställa att det finns återvinningslösningar för samtliga komponenter i vätskekartongerna, öka användningen av plast från förnybara råmaterial och använda återvunna plaster så snart dessa är tillgängliga och enligt lag godkända för kontakt med livsmedel.

I mars 2019 undertecknade vi Ellen MacArthur Foundations New Plastics Economy Global Commitment, vilket för oss innebär följande:

  • Vi kommer att lansera ett papperssugrör under 2019. Vi räknar med att kunna tillgodose efterfrågan på global nivå år 2025.

  • Vi kommer att samarbeta med partners för att öka återvinningen av PolyAl – de icke-fiberbaserade komponenterna i en dryckesförpackning.

  • År 2025 ska vi använda återvunnet plastinnehåll i våra förpackningar, beroende på när återvunnen plast klassad för livsmedel blir tekniskt och ekonomiskt tillgänglig. Vi ska också i större utsträckning och snabbare använda oss av återvunnen plast för sekundära förpackningar och distributionsmaterial.

Vi är övertygade om att nästa steg för beslutsfattare och för branschen är att bidra till sänkta koldioxidutsläpp och minskad klimatpåverkan. För att uppnå visionen om en koldioxidsnål, cirkulär ekonomi krävs det gemensamma ansträngningar.

Läs mer om hur vi driver vår klimatstrategi och mer här.

Så bidrar vi till en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp

Vårt företag bidrar redan till en cirkulär ekonomi på flera olika sätt:

• Användning av förnybara resurser: Förnybara resurser är naturliga material som återbildas, till exempel trä och sockerrör. Genom att använda sådana material och förvalta dem på ett ansvarsfullt sätt differentierar vi oss på marknaden och skyddar vår jord. I dag ligger det förnybara innehållet i våra förpackningsmaterial på cirka 75 procent i genomsnitt. På lång sikt vill vi att alla våra förpackningar ska vara gjorda av material som är helt och hållet förnybara. 

I samarbete med Ellen MacArthur Foundation CE100 och tre av dess medlemsföretag har vi publicerat ett gemensamt meddelande om de förnybara materialens roll och bidrag till en cirkulär framtid med låga koldioxidutsläpp.

• Ansvarsfull anskaffning av material: Ansvarsfull anskaffning är ett viktigt steg i övergången till cirkularitet. Genom att förbättra inmatningen kan vi hjälpa till att säkerställa att den cirkulära ekonomin blir verkligt hållbar. All vår kartong anskaffas från skogar som certifierats av Forest Stewardship Council™ (FSC™) och från andra kontrollerade källor. Vårt förpackningsmaterial innehåller ytterst lite aluminium , som bara fungerar som en nödvändig skyddsbarriär. Vi arbetar hela tiden på ett innovativt sätt för att minska vår användning och undersöker samtidigt andra alternativ. Om en del av Aluminium Stewardship Initiative (ASI) vill vi ta itu med de viktiga samhälls- och miljörelaterade frågor som är kopplade till detta material.

• Öka återvinningen: Återvinning hjälper till att behålla värdefulla material i ekonomin, och behovet av återvunna material växer för olika användningsområden. Alla kartongförpackningar från Tetra Pak är återvinningsbara, och enbart under 2017 återvanns över 46 miljarder. Vi arbetar för att förbättra värdekedjan för återvinning överallt där våra kartonger finns. Som en del av EU:s plaststrategi åtar vi oss att arbeta med branschpartner för att säkerställa att det senast år 2030 finns återvinningslösningar för samtliga komponenter i vätskekartongerna i hela Europa.

• Resurseffektiva produkter och processer: Vi måste göra mer med mindre för att växa innanför planetens gränser. Genom att öka effektiviteten i våra produkter och processer minimerar vi svinnet, samtidigt som vi reducerar resursanvändningen. Tetra Paks utrustning för livsmedelsberedning och påfyllning är de bästa lösningarna på marknaden. Vi är ständigt innovativa i vår utveckling av nya produkter och tjänster som minimerar resursanvändningen och sänker kostnaden för våra kunder.

Vätskekartonger som bidrar till att bygga en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp

Cirkulär ekonomi

Vill du veta mer om vår sätt att arbeta för en cirkulär ekonomi?