Kundengagemang

Vårt mål är att skapa och dela mervärde för och med våra kunder med hjälp av våra produkter och tjänster. Vi strävar hela tiden efter att utveckla nya produkter och processer som uppfyller våra rigorösa kvalitets- och säkerhetsnormer, men som ändå har lägre miljöpåverkan.

medarbetare i samverkan med kund

Förstå våra kunder

Vi kan med stolthet konstatera att många av våra relationer går många år tillbaka i tiden. Vi tror att det beror på att vi hela tiden arbetar tillsammans för att hitta den mest hållbara och kostnadseffektiva lösningen på komplexa utmaningar.

Läs mer

Tetra Pak-förpackningar på en hylla

Hållbara förpackningar

Vårt långsiktiga mål är att allt vårt förpackningsmaterial ska vara tillverkat av material som är helt förnybart, utan att för den skull ge avkall på säkerhet, kvalitet eller funktionalitet. Våra förpackningar är till tre fjärdedelar tillverkade av kartong och vi fortsätter fokusera på hållbart timmer, samtidigt som vi bedriver ett innovativt arbete kring polymerer och aluminium.

Läs mer om hållbara förpackningar

förpackningar som tillverkas i en fabrik

Hållbar utrustning

Varje dag arbetar vi tillsammans med våra kunder för att hitta effektivare process- och förpackningslösningar. Vårt gemensamma mål är att minimera avfall och slöseri och samtidigt minska energi- och vattenförbrukningen – med högre effektivitet och lägre kostnader.

Läs mer om hållbar utrustning

Fabriksarbetare som hjälper varandra

Värdeadderande tjänster

Förutom att vi ger våra kunder tillgång till avancerad process- och förpackningsteknik erbjuder vi också tjänster som ger en helhetsbild av både kostnader och miljöpåverkan, vilket hjälper kunderna att se var prestandan kan optimeras och besparingar göras.

Läs mer om värdeadderande tjänster

​​​​

Vill du veta mer om hur vi samverkar med kunderna?