HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR

Vår ambition är att leverera förpackningar som bidrar till en koldioxidsnål, cirkulär ekonomi. Det vill säga förpackningar som helt och hållet tillverkas av förnybara och/eller återvunna material som är helt återvinningsbara. I vår produktion gör vi aldrig avkall på kraven om livsmedelssäkerhet.

Hjälper dig att uppfylla dina miljömål.

Vi vill hjälpa dig att växa hållbart. Därför har vi utökat vårt förpackningssortiment med fler produkter som innehåller mer förnybart material och som ger lägre miljöpåverkan. Ta en titt i vår växande portfölj och hitta din nästa förpackningslösning.

Läs mer om våra kartongförpackningar Tetra Brik® Aseptic, Tetra Prisma® Aseptic och Tetra Rex®.

Genom återvinning sluts kretsen

Vi stöder en cirkulär ekonomi på flera sätt, t.ex. genom att skapa produkter som är enkla att kassera och återvinna, eller genom att renovera och sälja begagnad utrustning.

Läs mer om vårt arbete för att bevara det goda för framtiden.

Lite vänlighet räcker långt.

Vi arbetar för en hållbar framtid för vår planet och för långsiktig framgång för våra kunder. Därför använder vi färre resurser för att skapa våra förpackningslösningar, utan att kompromissa med våra höga standarder. Våra förpackningar tillverkas i lättare men robusta material, för att det är bättre för dig och för vår planet.

Läs mer om materialet i våra kartonger.

En cirkulär portfölj med kartongförpackningar

År 2018 började vi omstrukturera innovationsstrategin för vår förpackningsportfölj kring en vision om den idealiska dryckesförpackningen. Vår ambition är att leverera förpackningar som bidrar till en koldioxidsnål och så småningom klimatneutral cirkulär ekonomi, det vill säga förpackningar som helt och hållet tillverkas av förnybara och/eller återvunna material som är helt återvinningsbara. I vår produktion gör vi aldrig avkall på kraven om livsmedelssäkerhet. Att skapa den idealiska förpackningen kräver betydande innovation och utveckling, och vi arbetar redan hårt för att uppnå detta. 

Förnybara resurser är naturliga material som växer tillbaka, till exempel trä och sockerrör. Genom att använda sådana material och förvalta dem på ett ansvarsfullt sätt differentierar vi oss på marknaden och skyddar vår planet. 

I genomsnitt består förpackningar från Tetra Pak av minst 70 procent kartong och en av våra viktigaste prioriteter är att använda hållbart timmer. All vår kartong kommer från Forest Stewardship Council™ (FSC™)-certifierade skogar och andra kontrollerade källor. FSC™-licenskoden för Tetra Pak är FSC™ C014047.

Vi investerar tid och resurser i att hitta de mest hållbara alternativen i alla våra verksamheter. I förpackningsmaterial ökar vi det förnybara innehållet genom att till exempel ersätta fossilbränslebaserade material med biobaserad polymer från sockerrör. Vi satsar också allt mer på biobaserade korkar och laminatbeläggningar som ett sätt att ytterligare minska vårt koldioxidavtryck. 

Som ett led i vårt åtagande om att minska vårt användande av plast i hela produktportföljen och ersätta plasten med förnybara alternativ, tillkännagav vi nyligen vår ambition att år 2019 lansera ett papperssugrör som senast år 2025 ska tillgodose efterfrågan på global nivå, och vi har också femdubblat våra investeringar i att, på längre sikt, omvandla alla plastsugrör till papper.

Läs mer om papperssugrör för portionsförpackningar.

Vill du veta mer om hållbara förpackningar?