Hållbara förpackningar

Vår ambition är att leverera förpackningar som bidrar till en koldioxidsnål, cirkulär ekonomi, det vill säga förpackningar som helt och hållet tillverkas av förnybara och/eller återvunna material som är helt återvinningsbara. I vår produktion ger vi aldrig avkall på kraven om livsmedelssäkerhet.

Förnybara material

År 2018 började vi omstrukturera innovationsstrategin för vår förpackningsportfölj kring en vision om den idealiska dryckesförpackningen. Den ”idealiska kartongen” tillverkas enbart av förnybara och/eller återvunna förpackningsmaterial. Den är 100 % återvinningsbar och passar i en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp utan att för den skull äventyra kraven på livsmedelssäkerhet. Att skapa den idealiska förpackningen kräver betydande innovation och utveckling, och vi arbetar redan hårt för att uppnå detta. 

Förnybara resurser är naturliga material som återbildas, till exempel trä och sockerrör. Genom att använda sådana material och förvalta dem på ett ansvarsfullt sätt differentierar vi oss på marknaden och skyddar vår jord. 

Eftersom våra förpackningsmaterial till 75 procent utgörs av kartong är en av våra viktigaste prioriteter att använda oss av hållbart timmer. All vår kartong anskaffas från skogar som är certifierade av Forest Stewardship Council™ (FSC™) och andra kontrollerade källor. 

Vi investerar också tid och resurser i att hitta lösningar på de hållbarhetsutmaningar som polymererna (plasten) i våra förpackningar genererar. Vi producerar biobaserade alternativ till våra plastkorkar och laminatbeläggningar och fortsätter arbeta för att marknaderna ska anpassas efter dessa lösningar. 

Som ett led i vårt åtagande om att minska vårt användande av plast i hela produktportföljen och ersätta plasten med förnybara alternativ, tillkännagav vi nyligen vår ambition att år 2019 lansera ett papperssugrör som senast år 2025 ska tillgodose efterfrågan på global nivå, och vi har också femdubblat våra investeringar i att, på längre sikt, omvandla alla plastsugrör till papper.

Läs mer om papperssugrör för portionsförpackningar.

Efterfrågan på förnybara förpackningsmaterial fortsätter öka

Den nya versionen av vår förpackning Tetra Brik® Aseptic 1000 Edge har blivit populär i Nederländerna. Förpackningen, som är tillverkad av en biobaserad plastfilm (som härrör från sockerrör) i kombination med Biobaserad LightCap™ 30, består till över 80 procent av förnybara material.

Dryckesföretaget FrieslandCampina lanserade nyligen sin omtyckta Chocomel-dryck i förpackningen, och Fairtrade Original-juicer lanserades i juni 2018. 

Läs mer om Tetra Brik® Aseptic 1000 Edge

Tetra Brik Aseptic 1000 Edge med biobaserad LightCap-öppning

Även om aluminium fortfarande är den minsta komponenten volymmässigt i vårt förpackningsmaterial fortsätter vi att undersöka hur vi kan göra denna skyddsbarriär mer hållbar, samtidigt som vi utvecklar alternativa, förnybara barriäralternativ för våra kartonger med icke-kylt innehåll.

 

Tetra Fino® Aseptic 100 Ultra MiM vinner Alufoil Trophy 2018

Tetra Pak har vunnit prestigefulla Alufoil Trophy 2018 i kategorin Product Protection med en ny enkelportionsförpackning för juice och mejeriprodukter som har ett tunt innerskikt av aluminiumfolie. Tetra Fino® Aseptic 100 Ultra MiM gör inte bara att innehållet kan förvaras längre i rumstemperatur, utan låter det också omvandlas till frysprodukter med minimala förändringar av befintliga produktionsprocesser för mejeri- eller juiceprodukter. 

Den aseptiska beredningen och förpackningen innebär att produkten inte behöver konserveringsmedel för att behålla sitt näringsvärde. Det tunna aluminiumskiktet hjälper till att bevara innehållets färg, textur och smak i minst fyra månader utan kylförvaring. 

Läs pressmeddelande:  Tetra Fino®Aseptic 100 Ultra MiM

Design för miljön

Under de tidiga faserna i produktutvecklingen genomgår varje förpackningsprodukt en komplett miljöpåverkansanalys. Vi tillämpar också DfE-principer (Design for Environment) som säkerställer att den totala miljöpåverkan för den nya förpackningen och tillhörande maskiner beräknas och minimeras.

Vill du veta mer om hållbara förpackningar?