MÅNGFALD OCH INTEGRATION

Vi anser att vår förmåga att växa och införa innovationer är kopplad till tankens mångfald och medarbetarnas kreativitet. Nyskapande idéer föds i arbetsplatskulturer som främjar integration och jämlikhet.

Balanserad könsfördelning

Balanserad könsfördelning

En balanserad könsfördelning gynnar både de enskilda medarbetarna och företaget. Även om mångfaldsaspekten håller på att förändras har många branscher svårt att locka och behålla kvinnliga medarbetare. I likhet med många andra företag i vår sektor är det inte helt lätt att uppnå en balanserad könsfördelning i personalstyrkan. Därför inför vi nu en proaktiv strategi för att anställa kvinnor och erbjuda utvecklingsmöjligheter som syftar till att förbättra balansen mellan könen. I slutet av 2016 var 22 procent av alla anställda (24 procent av cheferna på mellannivå) kvinnor.

Kvinnliga ledare

Kvinnliga ledare

Vi är objektiva, transparenta och proaktiva när det gäller att öka antalet kvinnliga ledare i framtiden. Detta finns med i vår talangidentifieringsprocess, där kompetens och potential alltid är viktigare än alla andra attribut. År 2017 upprättades en rådgivande jämställdhetspanel med 15 män och kvinnor från hela företaget. Den ska hjälpa oss att förstå de kulturella faktorerna bakom tillsättandet av kvinnor i ledande positioner, och den ska också utarbeta en handlingsplan. Målen med panelen var också att definiera de viktigaste förutsättningarna för att förbättra balansen mellan könen, granska och korrigera de befintliga personalprocesserna och deras jämställdhetsperspektiv, införa bästa praxis, kommunicera med det globala ledarskapsteamet om hinder som kvinnor kan möta samt fungera som kvinnornas ambassadörer i Tetra Pak.

Vill du veta mer?