MILJÖPÅVERKAN

Vi samarbetar med leverantörer och kunder för att minimera vår miljöpåverkan genom hela värdekedjan – från anskaffning och produktion till användning och sluthantering. Detta innefattar inte bara växthusgasutsläpp utan även resursanvändning, avfall, vatten och kemikalier.

Genom hela värdekedjan

Genom hela värdekedjan

Vårt mål för 2020 är att begränsa vår klimatpåverkan i värdekedjan till 2010 års nivåer, oberoende av företagets tillväxt. År 2016 var utsläppen i vår värdekedja 16 procent lägre än 2010, trots att antalet sålda förpackningar ökade med 19 procent. Eftersom över 50 procent av vår klimatpåverkan kan härledas till våra kunders utrustningsanvändning fokuserar vi på att hjälpa dem att hitta innovativa lösningar som minskar koldioxidutsläppen.

Läs mer

Leverantörer

Leverantörer

Distributionskedjan står för närvarande för en betydande del av växthusgasutsläppen i vår värdekedja. Vi arbetar nära leverantörspartner inom förpackningsmaterial för att identifiera effektiviseringar både i deras verksamheter och i deras egna distributionskedjor.

Läs mer

Tetra Paks verksamhet

Tetra Paks verksamhet

Med hjälp av WCM-principer (World Class Manufacturing) kan vi reducera energi, avfall och vatten samt göra våra fabriker och kontor mer effektiva. Samtidigt blickar vi framåt och undersöker olika tillvägagångssätt för att fortsätta styra vår påverkan även efter att vi har maximerat våra energiminskningar. Ett sätt är att öka vårt användande av förnybar elektricitet.

Läs mer

Kunder

Kunder

Vår största miljöpåverkan ligger inte i våra egna fabriker utan i kundernas, eftersom det är där som den största delen av vår utrustning används. Vi hjälper kunderna att sänka sina koldioxidavtryck och kostnader med hjälp av en mer effektiv process- och förpackningsutrustning och effektivare produkter, i kombination med tjänster för att minska energianvändningen, vattenförbrukningen, avfallet och livsmedelsslöseriet.

Läs mer

Återvinning efter konsumentledet

Återvinning efter konsumentledet

Vi tänker alltid på hur vår verksamhet påverkar miljön och samhället i ett bredare perspektiv, och vi är övertygade om att återvinning efter konsumentledet är en investering för framtiden. När återvunna vätskekartonger får nytt liv skyddar vi naturresurserna, minskar miljöpåverkan och bidrar till samhällena där vi verkar.

Läs mer

Läs mer om hur vi hanterar vår miljöpåverkan

​​​​​​