LIVSMEDEL. MÄNNISKOR. FRAMTIDEN.

Vår syn på hållbarhet genomsyras av vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT’S GOOD™. I vårt arbete med att skydda livsmedel, skydda människor och skydda framtiden ger vi liv åt detta löfte.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Infografik – Food, People, Futures

Vår hållbarhetsstrategi

Vi hittar hela tiden nya sätt att möta marknadens förväntningar. Det innebär att vi fortsätter erbjuda kunderna och konsumenterna säkra och hållbara produkter – på ett ansvarsfullt sätt. Genom att sätta oss in i kundernas skiftande behov kan vi skapa hållbara lösningar och förse den snabbt växande befolkningen med livsmedel. Dessutom stöder vi människor och samhällen i vår verksamhet, på våra marknader och i våra distributionskedjor. Genom att utveckla innovativa miljölösningar genom hela livscykeln för våra produkter och i vår egen verksamhet visar vi hur ett företag som vårt kan göra mer med mindre.

Hållbarhet är en del av vår företagsstrategi. Hållbarhetsforumet definierar vårt hållbarhetsarbete och vilka områden som detta arbete ska fokuseras kring, vilket regleras av strategirådet. Vårt arbetssätt baseras på och styrs av vårt arbete för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals).

medarbetare inbegripna i ett samtal

Vi arbetar i hela värdekedjan

Vår syn på hållbarhet omfattar hela värdekedjan och sträcker sig utanför vår egen verksamhet och våra kunders. Detta gör vi eftersom vi för många år sedan insåg att det enda sättet för oss att skapa en mer hållbar framtid är att se till den sammanvävda karaktären hos de miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar vi ställs inför. Våra lösningar fungerar eftersom de är sammanhängande.

Vi tänker och arbetar på ett integrerat sätt för att maximera hållbarhetsvärdet för våra kunder, för vår verksamhet och för de samhällen där vi verkar. För att organisera och kommunicera våra prioriteringar använder vi LIVSMEDEL. MÄNNISKOR. FRAMTIDEN som de centrala byggstenarna i vår hållbarhetshistoria.

Ett barn med huvudduk dricker ur en kartong

Vi skyddar livsmedel

Tillsammans med kunder och partner gör vi livsmedel säkra och tillgängliga överallt med hjälp av våra innovativa och marknadsledande process- och förpackningslösningar. Genom detta bidrar vi direkt till SDG 2 och SDG 12.

Varför detta har betydelse: ”Vårt företag har som mål att minska matsvinnet. Det är en av hörnstenarna som vår verksamhet vilar på och en av anledningarna till att vi blivit så framgångsrika. Ta en produkt som mjölk: mycket näringsrik men också väldigt förgänglig. Om du paketerar mjölk i en av våra behållare kan du transportera den – utan kylning och utan att den förstörs – över flera kontinenter. Chansen är alltså mycket stor att den kommer att konsumeras innan den går till spillo.” – Roberto Franchitti, Vice President, Development & Engineering

Läs hela intervjun med Roberto

SDG i praktiken – delmål 2.1: Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat året om.

Tetra Pak Västafrika, Tetra Laval Food for Development och vår lokala kund SIAGRO samarbetar med jordbrukare i Senegal för att utöka insamlingsgraden, produktionen och distributionen av mjölk.

Läs mer om vårt arbete med att skydda livsmedel.

Två kvinnor i ett möte

Vi skyddar människor

Vi skyddar och bemyndigar våra medarbetare och vi arbetar för större mångfald och inkludering. Vår uppförandekod innehåller höga standarder för våra egna och leverantörernas verksamheter och vi bidrar direkt till SDG 8 och SDG 17.

Varför detta har betydelse: ”Om jag fick bestämma skulle vi inte tala om mångfalden i termer av att dela in människor i olika grupper. Vi skulle i stället prata om de gemensamma nämnare som gör att alla kan lyckas. Det är det som våra projekt, vår kommunikation och våra mätningar fokuserar på nu.” – Gabriele Youd, Director, Future Talent & Future Work

Läs hela intervjun med Gabriele

SDG i praktiken – delmål 8.5: Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män.

Under 2017 genomförde vår panel för mångfald och inkludering – en representantgrupp på 19 män och kvinnor från hela Tetra Pak – en kvalitativ och kvantitativ granskning av företagets resultat på området mångfald och inkludering.

Läs mer om vårt arbete med att skydda människor.

Händer som håller en kartong, bredvid FN:s SDG-ikoner

Vi skyddar framtiden

Vi arbetar för att uppnå en hållbar framtid för vår planet och långsiktiga framgångar för våra kunder och bidrar därmed direkt till SDG 6, 7, 9, 12, 13, 15 och 17.

Varför detta har betydelse: ”Tetra Pak är kända som en pionjär inom arbetet med att utöka återvinningen av vätskekartonger över hela världen. Vi har byggt upp vårt samarbetsinriktade arbete med att driva återvinningsinitiativ under 20 års tid och de har nu nått fler än 70 länder.” – Lisa Rydén, Director of Recycling

Läs hela intervjun med Lisa

SDG i praktiken, delmål 12.5: Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

När det gäller återvinning har varje marknad sina egna, unika kännetecken och mognadsnivåer. Med hjälp av våra nya återvinningsmått kan vi zooma in rätt problem i olika geografiska områden och lösa det på rätt sätt.

Läs mer om vårt arbete med att skydda framtiden.

Vill du ha mer information om hållbarhet?