LIVSMEDELSSKYDD OCH KVALITET

Varje dag arbetar vi för att hålla vårt löfte PROTECT WHAT’S GOOD™. Det gör vi genom att tillsammans med våra kunder arbeta för att garantera säkerheten och kvaliteten i deras produkter.

Bevarar det goda

Våra lösningar och aktiviteter inom beredning, förpackningsmaterial och service är utformade för att hjälpa kunderna att skydda livsmedel, bevara dess smak och näringsvärde och förlänga dess livslängd.

Vi skyddar livsmedel i alla steg

Livsmedelsskydd betyder helt enkelt att hantera, bereda och lagra livsmedel på ett sätt som skyddar mot föroreningar och livsmedelsburna sjukdomar. Konsumenterna förväntar sig säkra livsmedel och det gör även distributörer, återförsäljare och lagstiftare. För våra kunder innebär detta att ha full kontroll på alla produktionsparametrar, från anskaffande av råmaterial och ända fram till butikshyllorna. Vår erfarenhet och kompetens inom livsmedelsberedning och förpackningsmaterial hjälper dem med detta.

Vi säkerställer högsta kvalitet

Med livsmedelskvalitet menar vi smak, färg, textur och näringsvärde som kunderna kan lita på. Våra processer och förpackningar är utformade för att skydda och bevara livsmedlen så att de är i bästa tänkbara skick när de når konsumenterna.

Vi granskar också alla materialleverantörer och erbjuder kunderna omfattande utbildning och fortlöpande stöd för att optimera deras processer och överträffa kvalitetsförväntningarna i varje steg av värdekedjan.