Vi skyddar framtiden

Vi skyddar framtiden för vår planet och våra kunders framgång på lång sikt.

infografik med fokus på framtiden

Så gör vi

Som samhälle måste vi nu göra mer med mindre, med tanke på jordens snabbt växande befolkning och sinande resurser. Dessa globala krafter skapar nya förväntningar från marknaden och från kunderna. Genom att tillämpa den cirkulära ekonomins principer kan vi minska avfallet, behålla materialen i användning och regenerera de naturliga systemen. Därför strävar vi hela tiden efter att utveckla nya, innovativa lösningar som minskar miljöavtrycket för våra produkter och tjänster under hela livscykeln – från anskaffande av råmaterial till slutet av produkternas livscykel. Vi arbetar också aktivt med att minimera miljöavtrycket och effekterna av vår drift. Genom att skydda miljön säkerställer vi både vår framtida tillväxt och samhällets utveckling.

Vårt miljöarbete ger stora samhälleliga effekter genom hela värdekedjan. Uppströms förväntar vi oss att leverantörerna följer våra samhälls- och miljökriterier. I många fall är vi engagerade i att ta fram ledande metoder och standarder i fråga om hållbarhet. Nedströms informerar vi konsumenterna om ansvarsfull avfallshantering och återvinning, samtidigt som vi bidrar till att skapa ett socioekonomiskt värde för samhällena genom användandet av återvinningsbara material. I vårt arbete inom ramen för Framtiden kombineras vår strävan att verka för en sund miljöutveckling, stärka samhällena och bidra till hållbara värdekedjor för livsmedel.

Höjdpunkter

Trädplanteringsverktyg och resultatsiffror
Tre medarbetare i möte

Kundengagemang

Vårt mål är att skapa och dela mervärde för och med våra kunder med hjälp av våra produkter och tjänster.

Korkar av sockerrörs- och biobaserad plast

Ansvarsfull anskaffning

Ansvarsfull anskaffning innebär att vi även tar hänsyn till andra aspekter än de traditionella faktorerna kostnad, kvalitet och leveranstider.

*Läs mer om ansvarsfull anskaffning

Närbild av en vindturbin som producerar alternativ energi

Miljöpåverkan

Vi samarbetar med leverantörer och kunder för att minimera vår miljöpåverkan genom hela värdekedjan – från anskaffning till produktion, användning och sluthantering.

Utplattade, använda vätskekartonger i en hög

Cirkulär ekonomi

Våra förpacknings-, process- och servicelösningar optimerar resursanvändandet. Därför är cirkularitetsprinciperna en mycket central del av vår verksamhet.

Utplattade, använda kartonger återvinns

Återvinning efter konsumentledet

Vi arbetar proaktivt och banbrytande med att se till att kartongförpackningar samlas in, sorteras och återvinns så att de kan fortsätta leverera mervärde.

*Läs mer om återvinning

Bild av Lisa Rydén

Expertröster från Tetra Pak

Med erfarenhet från maskinteknik började Lisa arbeta inom Tetra Pak för 13 år sedan och har sedan 2012 arbetet inom vår miljöfunktion. I början av 2017 blev hon återvinningsansvarig för Tetra Pak. Läs mer om företagets långvariga och banbrytande syn på återvinning och en framtid som nu närmar sig en cirkulär ekonomi alltmer.

Läs hela intervjun med Lisa

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Våra berättelser

En vy över en skog

FSC-certifiering, märkning och verifiering

All vår kartong kommer från trä från skogar som certifierats i enlighet med FSC-standarder och andra kontrollerade källor. Sedan FSC-märkningen infördes på våra förpackningar 2007 har vi producerat 350 miljarder FSC-märkta förpackningar, av vilka 92 miljarder levererades enbart under 2017.

Förnybar elektricitet

Vi strävar efter 100 procent förnybar elektricitet

Vi ser förnybar energi som nyckeln till vår strategi för koldioxidreduktion, och efter att stadigt ha gått mot en mer energieffektiv verksamhet förband vi oss år 2016 enligt RE100 att senast år 2030 köpa all energi från förnybara källor.

Globala nedladdningar

Framsida för Hållbarhetsrapport 2017

Hållbarhetsrapport 2017

Hämta hållbarhetsrapport

Framsida för GRI-index

GRI G4-index 2017

Hämta GRI G4-index

Infografik som visar de tre pelarna Livsmedel, Människor och Framtiden

Sammanfattning 2017

Hämta sammanfattning

Vill du veta mer om vårt arbete för att skydda framtiden?