FRAMTIDEN

Vår ambition är att arbeta aktivt med att forma en bättre framtid, hjälpa våra kunder att lyckas med sina affärer och leva upp till högt ställda miljökrav genom hela vår värdekedja.

Arbetsglädje kollegor emellan

Kundfokus

Vårt mål är att skapa och dela mervärde för och med våra kunder med hjälp av våra produkter och tjänster. Vi anser att verkligt mervärde skapas genom aktivt samarbete och riktiga partnerskap.

Läs mer om kundfokus

Tetra Rex Bio-based kartongförpackning

Miljöinnovationer

Vi strävar hela tiden efter att utveckla nya produkter och processer som uppfyller våra rigorösa kvalitets- och säkerhetsnormer men med lägre miljöpåverkan. Innovation är nyckeln till att tillgodose nya och framväxande kundbehov, behålla konkurrenskraften och göra affärer på ett hållbart sätt.

Läs mer om miljöinnovation

Ansvarsfull anskaffning

Ansvarsfull anskaffning

Ansvarsfull anskaffning innebär att man tar hänsyn till sociala, miljömässiga och etiska överväganden såväl som kostnad, kvalitet och leveranstider. Vårt mål är att minimera de negativa effekterna och tillföra något positivt till de företag, människor och samhällen som vårt leverantörsled består av.

Läs mer om ansvarsfull anskaffning

PROTECTS WHATS GOOD-märkta cyklar

Hantera vår påverkan

Vi arbetar för att minimera vår påverkan på miljön genom hela värdekedjan, från anskaffning av råmaterial till produktion, användning och sluthantering av våra produkter. Detta sker i samarbete med våra leverantörer och kunder.

Läs mer om hur vi hanterar vår påverkan

återvinning av kartongförpackning

Återvinning

Vi anser att vårt ansvar inte tar slut i och med att vi säljer våra förpackningar. Genom att främja återvinning kan vi ge använda vätskekartonger nytt liv, skydda naturresurser och minska miljöpåverkan.

Läs mer om återvinning

Exempel och nedladdningar

Tetra Top Just Water kartongförpackningar

Världspremiär för kartongflaskan Tetra Top® med biobaserad plast

JUST® water har lanserats i USA med den nya versionen av förpackningen Tetra Top®, som består av växtbaserade material till över 80 %.

Läs kundexempel: Just Water

FSC milstolpe

Milstolpe för FSC™-märkta förpackningar

I början av 2016 nådde Tetra Pak en viktig milstolpe, då det totala antalet levererade FSC-märkta förpackningar passerade 200-miljarderstrecket.

Läs kundexempel: Milstolpe för FSC™-märkta förpackningar

Sustainability Update report

Sustainability Update report

Våra återkommande hållbarhetsuppdateringar beskriver hur vi kontinuerligt driver hållbarhetsfrågorna inom alla våra verksamhetsområden och hur vi uppnår våra mål.

Visa/ladda ned Sustainability Update report

​​​​​​​​​​​​

Vill du veta mer?