SÄKRA, HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSER

Vår ambition är att ingen någonsin ska komma till skada i något projekt eller någon aktivitet. Vi tror att det bästa sättet att nå målet om noll olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar är arbeta i team.

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt

Säker och hälsosam – alltid och överallt: vårt koncernövergripande arbetssätt understryker att hälsa och säkerhet inte bara gäller fabrikerna utan påverkar oss alla. År 2016 lanserade vi vår globala policy för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (OHS, Occupational Health and Safety), som stöds av ett ledningssystem som är kopplat till OHSAS 18001. Detta understryker ytterligare att OHS är en viktig del av strategin för alla våra verksamhetsfunktioner. Stöd för vårt sätt att arbeta finns i våra grundläggande värderingar.

Säkerhetskultur

Vi bygger en säkerhetskultur

Den verksamhet vi bedriver och den utrustning våra medarbetare arbetar med är till sin natur sådan att det kan uppstå säkerhetsrisker i form av bland annat maskinellt arbete, arbete på hög höjd, skärnings- och svetsarbeten, körning, tunga lyft och manuell hantering.

Läs mer om vår säkerhetskultur

Hälsa och välmående

Hälsa och välmående

Hälsa och välmående har, fram till 2017, hanterats av de lokala marknaderna och bästa praxis har därför varierat mellan olika regioner. Vi har startat ett program för att skapa ett mer helhetsinriktat och centraliserat arbetssätt med rullande initiativ och konsekvent styrning för att driva förändringar, oavsett var i världen våra medarbetare bor.

Läs mer om hälsa och välmående

Vill du veta mer om säkra, hälsosamma arbetsplatser?