SÄKRA, HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSER

Vår ambition är att ingen någonsin ska komma till skada i något projekt eller någon aktivitet. Vi tror att det bästa sättet att nå målet om noll olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar är arbeta i team.

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt

Säker och hälsosam – alltid och överallt: Vårt koncernövergripande arbetssätt understryker att hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (OHS, Occupational Health and Safety) inte bara gäller fabrikerna utan påverkar oss alla. Under 2017 uppnådde vi 100 procent efterlevnad av den globala OHS-standarden OHSAS 18001 för tillverkningsanläggningarna. Vi är nära fullständig implementering av vårt globala OHS-ledningssystem och i vår strävan efter kontinuerliga förbättringar spårar vi OHS-data. Vi har också startat ett globalt program för OHS-utvärdering för icke-tillverkningsanläggningar (marknadsbolag och huvudkontor). Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är en mycket viktig del i vår affärsstrategi och vårt arbetssätt bygger på våra grundläggande värderingar.

Säkerhetskultur

Vi bygger en säkerhetskultur

Den verksamhet vi bedriver och den utrustning våra medarbetare arbetar med är till sin natur sådan att det kan uppstå säkerhetsrisker, däribland maskinellt arbete, arbete på hög höjd, gaffeltrucksarbete, skärnings- och svetsarbeten, körning, tunga lyft och manuell hantering. Vi arbetar hårt för att bygga upp den typ av säkerhetskultur som kan minska dessa risker.

Läs mer om vår säkerhetskultur

Hälsa och välmående

Hälsa och välmående

Vi har en helhetsinriktad och centraliserad syn på hälsa och välmående inom Tetra Pak. Nu tillämpar vi centraliserad styrning och kör ett program med löpande initiativ för att driva förändringar. Under 2017 genomförde vi en detaljerad analys av våra lokala program för hälsa och välmående och kom då överens om att vi under 2018 skulle fokusera på buller på arbetsplatsen och psykiskt välmående.

Läs mer om hälsa och välmående

​​​​

Vill du veta mer om säkra, hälsosamma arbetsplatser?