​​Klimatsmarta förpackningar

Kartongförpackningar från Tetra Pak är klimatsmarta val, det har vi forskning som visar.

Vi jobbar ständigt med att utveckla vårt hållbarhetsarbete på Tetra Pak. En viktig utgångspunkt är att basera våra beslut på kunskap och fakta. Ett verktyg vi använder för att ta reda på klimat- och miljöpåverkan från våra produkter är Livscykelanalys (LCA). Med hjälp av LCA kan olika förpackningar jämföras. Produktens miljöpåverkan utvärderas vid varje steg i dess livscykel – från "vaggan till graven".

Vad är en livscykelanalys?

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att mäta olika sorters miljöpåverkan från produkter. LCA analyserar alla steg i värdekedjan; energiåtgång, råvaruutvinning och -användning, tillverkning, transporter, hantering, återvinning och avfall. De livscykelanalyser Tetra Pak använder görs av oberoende forskare.

LCA_kartongenslivscykel.jpg 

Hur klimatsmarta är kartongförpackningar?

Kartongförpackningar från Tetra Pak är klimatsmarta, det visar forskning. Utifrån en ny livscykelanalys som publicerades 2017 har vi tagit fram några konkreta fakta om förpackningars miljöpåverkan:

Förnybara material är klimatsmarta.

 Våra förpackningar görs till största del av kartong som kommer från trä som är en förnybar råvara.  Ju mer förnybart material förpackningarna innehåller desto lägre klimatpåverkan. Därför är kartongförpackningar generellt bra ut klimatsynpunkt jämfört med alternativa material.

 LCA_4.jpg

Växtbaserad plast som används i en del av våra förpackningar hjälper till att minska klimatpåverkan, det är till och med så att en kartongförpackning med växtbaserad plastkork och växtbaserad laminat kan ha lägre klimatpåverkan än en traditionell kartongförpackning utan kork.

LCA_2.jpg 

Vi har jämfört förpackningar som innehåller mer eller mindre plast. Resultaten visar att ju mer plast desto större blir klimatavtrycket. Eftersom kartongförpackningar ofta innehåller lite plast är de klimatsmarta jämfört med andra förpackningar.

 

Vi vill göra det enkelt för konsumenter att göra medvetna val. Utifrån en livcykelanalys kan vi säga med säkerhet att kartongförpackningar från Tetra Pak är goda val. Om du till exempel ska köpa en drickyoghurt när du är ute på stan – välj en i kartongflaska så vet du att det är ett hållbart val!

LCA_J1.jpg
 

 

 

Nedladdningsbara illustrationer

Illustration - kartongens livscykel

Illustration - kartongens livscykel

(Image, 700 KB)
Förhandsgranska Hämta
Välj en klimatsmart förpackning i farten - kartongflaskan ger minst utsläpp

Välj en klimatsmart förpackning i farten - kartongflaskan ger minst utsläpp

(Image, 641 KB)
Förhandsgranska Hämta
Kartongen skyddar juicen

Kartongen skyddar juicen

(Image, 590 KB)
Förhandsgranska Hämta
Ju mer förnybart material förpackningarna innehåller desto lägre klimatpåverkan.

Ju mer förnybart material förpackningarna innehåller desto lägre klimatpåverkan.

(Image, 618 KB)
Förhandsgranska Hämta
Växtbaserad plast som används i en del av våra förpackningar hjälper till att minska klimatpåverkan

Växtbaserad plast som används i en del av våra förpackningar hjälper till att minska klimatpåverkan

(Image, 560 KB)
Förhandsgranska Hämta