HANTERA VÅR PÅVERKAN

Vi arbetar för att minimera vår påverkan på miljön genom hela värdekedjan, från anskaffning av råmaterial till produktion, användning och sluthantering av våra produkter. Detta sker i samarbete med våra leverantörer och kunder.

Solig strand med vindturbiner

Klimatpåverkan

Vårt mål är Tetra Paks miljöpåverkan år 2020 ska ha stannat på 2010 års nivåer, trots att vi räknar med att verksamheten har vuxit markant under denna period.

Läs mer om klimatpåverkan

Maskin som använder papp

Miljöpåverkan

Förutom att bekämpa klimatförändringen vill vi också minimera vår påverkan på miljön inom andra områden genom effektiv resursanvändning av exempelvis energi, vatten och råmaterial.

Läs mer om miljöpåverkan

Servicetekniker som arbetar med utrustning

Mäta och rapportera

Vi sätter upp tydliga mål och bevakar våra framsteg att nå dem, vilket säkerställer transparens kring vår miljöpåverkan.

Läs mer om mätning och rapportering

​​​​​​​

Läs mer om hur vi hanterar vår påverkan: