VÅRT ARBETSSÄTT

Vår syn på hållbarhet är direkt kopplad till vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT’S GOOD™. Det handlar om att skydda livsmedel genom alla process- och förpackningssteg. Det handlar om att skydda människor både i och utanför vårt företag. Och det handlar om att skydda framtiden för vår planet, våra kunder och vår verksamhet.

Dennis Jönsson, vd och koncernchef för Tetra Pak

Reflektioner från vår koncernchef

I inledningen till 2016 års hållbarhetsuppdatering berättar Dennis Jönsson, vd och koncernchef för Tetra Pak, mer om vårt arbetssätt och våra framsteg i hållbarhetsarbetet under det senaste året.

Läs mer om reflektioner från vår VD

Barn dricker ur en kartongförpackning

Livsmedel. Människor. Framtiden.

Vårt varumärkeslöfte PROTECTS WHAT’S GOOD™ är tredelat och handlar om att skydda livsmedel, människor och framtiden. Dessa tre är hörnstenarna i vårt varumärke och centrala i vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer om Livsmedel. Människor. Framtiden.

Tetra Pak flagga

Styrning

Vi tror att god bolagsstyrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar verksamhet. Därför har vi en väldefinierad ram för bolagsstyrning som vägleder oss i allt vi gör.

Läs mer om styrning

Tjänster, värmeväxlare, människor som talar

Intressenter och rapportering

Vår syn på hållbarhet omfattar hela värdekedjan. Vi arbetar tillsammans med intressenter på global och lokal nivå för att utarbeta gemensamma lösningar och skapa ett gemensamt värde. Vi säkerställer dessutom öppenhet i all vår verksamhet och har i flera år regelbundet rapporterat om strategier, ansvarsfull affärspraxis samt prestationer i uppdateringar.

Läs mer om intressenter och rapportering

Exempel och nedladdningar

Tetra Top® Just water

Världspremiär för kartongflaskan Tetra Top® med biobaserad plast

JUST® water har lanserats i USA med den nya versionen av förpackningen Tetra Top®, som består av växtbaserade material till över 80 %.

Läs kundexempel: Just Water

Sustainability Update report

Sustainability Update report

Vår regelbundna hållbarhetsuppdatering beskriver hur vi kontinuerligt driver hållbarhetsfrågorna inom alla våra verksamhetsområden och hur vi uppnår våra mål.

Visa/ladda ned Sustainability Update report

Exempel och artiklar på hållbarhetsområdet

Exempel och artiklar

Utforska vår samling av artiklar och fallstudier och lär dig mer om våra aktiviteter inom hållbarhet

Exempel och artiklar på hållbarhetsområdet

Vill du veta mer om vårt arbetssätt?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​