VÅRT ARBETSSÄTT

Vår hållbarhetsstrategi genomsyras av vissheten om att våra framtida framgångar är beroende av vår förmåga att tillhandahålla säkra och hållbara produkter till konsumenterna i kombination med ett löfte om att vi genom hela värdekedjan tar ett stort socialt ansvar.

Infografik – Livsmedel Människor Framtiden

Livsmedel. Människor. Framtiden.

Vår syn på hållbarhet genomsyras av vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT’S GOOD™. I vårt arbete med att skydda livsmedel, skydda människor och skydda framtiden ger vi liv åt detta löfte.

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi

Människor i möte

God bolagsstyrning

Vi tror att god bolagsstyrning är avgörande för en hållbar och ekonomiskt framgångsrik verksamhet. Detta utgör grunden i vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT’S GOOD™ – och är en central del av alla våra intressentrelationer.

Läs mer om styrning

FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s mål för hållbar utveckling

Vår ambition är att stödja och arbeta för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling, som strävar efter att utrota fattigdomen, förbättra resultaten på områdena utbildning och hälsa, skapa bättre arbetstillfällen och få bukt med miljöutmaningarna senast år 2030.

Läs mer om vårt arbete

Våra prioriteringar

Våra prioriteringar

Under 2016 genomförde vi omfattande undersökningar av våra intressenters utmaningar och förväntningar i fråga om samhälls- och miljörelaterade megatrender.

Läs mer om våra prioriteringar

Människor som diskuterar lösningar och ritar på en whiteboard

Engagemang som intressent

Intressenterna är de som påverkas av eller påverkar vår verksamhet. Vi arbetar aktivt tillsammans med dessa grupper för att hitta nya sätt att minska vår påverkan och skapa en mer konkurrenskraftig och hållbar verksamhet.

Läs mer om vårt arbete med intressenter

Nedladdningar

infografik om hållbarhet

Hållbarhetsrapport

Hämta hållbarhetsrapport

ingenjörer som arbetar tillsammans i fabrik

GRI G4-index

Hämta GRI G4-index

Infografik om livsmedel människor framtiden

Sammanfattning

Hämta sammanfattning

Vill du ha mer information om hållbarhet?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​