VÅRT ARBETSSÄTT

Vår hållbarhetsstrategi genomsyras av vissheten om att våra framtida framgångar är beroende av vår förmåga att tillhandahålla säkra och hållbara produkter till konsumenterna i kombination med ett löfte om att vi genom hela värdekedjan tar ett stort socialt ansvar.

Infografik – Livsmedel Människor Framtiden

Livsmedel. Människor. Framtiden.

Vår syn på hållbarhet genomsyras av vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT’S GOOD™. I vårt arbete med att skydda livsmedel, skydda människor och skydda framtiden ger vi liv åt detta löfte.

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi

Medarbetare som interagerar med varandra i möte

God bolagsstyrning

Vi tror att god bolagsstyrning är avgörande för en hållbar och ekonomiskt framgångsrik verksamhet. Detta utgör grunden i vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT’S GOOD™ – och är en central del av alla våra intressentrelationer.

Läs mer om styrning

FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s mål för hållbar utveckling

Vi har åtagit oss att stödja och arbeta för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals). Vi fokuserar på de mål som ligger närmast vår verksamhet, eftersom det är där vi kan påverka mest. När det gäller våra tre pelare Livsmedel, Människor och Framtiden arbetar vi för att hjälpa till att utrota fattigdomen, förbättra resultaten på områdena utbildning och hälsa, skapa bättre arbetstillfällen och få bukt med miljöutmaningarna. Läs igenom rapporten så får du veta mer direkt från de personer inom Tetra Pak som arbetar med att förverkliga målen för hållbar utveckling.

Läs mer om vårt arbete

Våra prioriteringar

Vi utvecklar vår syn på hållbarhet

Utifrån våra djupgående insikter i intressenternas förväntningar, materialfrågor och de övergripande samhälls- och miljötrenderna fortsätter vi utveckla vår hållbarhetsstrategi så att vi på ett så bra sätt som möjligt ska kunna ta itu med de stora och viktiga utmaningar vi ställs inför.

Läs mer om hur vi utvecklar vår hållbarhetsstrategi

Människor som diskuterar lösningar och ritar på en whiteboard

Engagemang som intressent

Intressenterna är de som påverkas av eller påverkar vår verksamhet. Vi arbetar aktivt tillsammans med dessa grupper för att hitta nya sätt att minska vår påverkan och skapa en mer konkurrenskraftig och hållbar verksamhet.

Läs mer om vårt arbete med intressenter

Bild av Mario Abreu med titel

Expertröster från Tetra Pak

Mario Abreu är Tetra Paks Vice President för hållbarhet och hållbarhetsforumets ordförande. Mario har arbetat inom företaget sedan 199 och fick sin nuvarande befattning 2015. Läs mer om vad hållbarhet innebär för Tetra Pak och vad företaget har uppnått under 2017.

Läs hela intervjun med Mario

Globala nedladdningar

Vill du ha mer information om hållbarhet?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​