Engagemang som intressent

Intressenterna är de som påverkas av eller påverkar vår verksamhet. Vi arbetar aktivt tillsammans med dessa grupper för att hitta nya sätt att minska vår påverkan och skapa en mer konkurrenskraftig och hållbar verksamhet.

 

Nedan finns exempel på hur vi arbetar med våra viktigaste intressentgrupper.

Kunder och konsumenter

 • Med vår högteknologiska process- och förpackningsutrustning förhindrar vi att livsmedel spills eller förslösas i produktionens tidiga skeden, medan våra förpackningslösningar förlänger hållbarhetstiden och förhindrar att livsmedel förstörs.
 • Vi involverar kunderna i frågan om ansvarsfulla distributionskedjor, exempelvis via våra åtaganden om hållbart skogsbruk.
 • Vi stöder skolmåltidsprogram och mjölkproduktionscentra via vårt Food for Development-initiativ.
 • Via vårt DEEPER IN THE PYRAMID-erbjudande kan låginkomsthushåll få tillgång till mat till överkomliga priser.
 • Vi uppmuntrar till konsumentengagemang när det gäller återvinning.
 • Vi verkar för transparens via bästa praxis-samarbeten med bland annat Sedex, CDP och EcoVadis.

Leverantörer

 • Vår strategi i fråga om ansvarsfull anskaffning kräver att alla leverantörer förbinder sig att följa vår uppförandekod för leverantörer, vilken bygger på UNGC-principerna om miljö, arbetskraft, mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption.
 • Vi ber leverantörerna redovisa hållbarhetsfakta via Sedex och genomför årliga granskningar av de viktigaste leverantörernas verksamheter och miljöprestanda.
 • Vårt långsiktiga mål är att allt vårt förpackningsmaterial ska vara tillverkat av material som är 100 % förnybart. Vår anskaffning av förpackningsmaterial innefattar striktare kriterier för hållbar produktion, spårbarhet och verifiering.

Medarbetare

 • Vi prioriterar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för varje enskild medarbetare.
 • Vi verkar för inkluderande arbetsplatser som präglas av mångfald.
 • Vi erbjuder mycket goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
 • Vi uppmärksammar och värdesätter de egna medarbetarna

Partner

 • Våra samarbeten med statliga, icke-statliga och branschrelaterade organisationer och flerpartsinitiativ är omfattande och varierande. Rent formellt ingår vi i fler än 20 samarbeten av den typen.

Relaterade länkar

Vill du veta mer om intressentengagemang?