INTRESSENTER OCH RAPPORTERING

Vår syn på hållbarhet omfattar hela värdekedjan. Vi arbetar tillsammans med intressenter för att utveckla lösningar och skapa gemensamma värden och vi säkerställer dessutom öppenhet i våra aktiviteter och prestationer.

Väl utbyggt samarbete

Vi arbetar aktivt tillsammans med våra intressenter på alla nivåer för att hitta nya sätt att minska vår påverkan och skapa en mer konkurrenskraftig och hållbar verksamhet. Här hittar du en översikt över våra intressenter och hur vi arbetar tillsammans.

Samarbete med industriorganisationer

Som branschledare har vi en viktig roll i branschorganisationer och samarbeten där vi främjar medvetenhetskampanjer, konferenser och seminarier. Vi upprättar också metoder och standarder samt utarbetar offentliga riktlinjer. Se en komplett lista över våra partner.

Icke-statliga organisationer och flerpartsinitiativ

Tillsammans med icke-statliga organisationer (NGO:er) och flerpartsinitiativ genomför vi projekt inom många olika områden. Några viktiga partner och initiativ är FN:s Global Compact, Forest Stewardship Council™ (FSC™), Världsnaturfonden (WWF), FN:s World Food Programme (WFP) och Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN).  Se en komplett lista över våra partner.

Statliga organisationer

Vi har långvariga samarbeten med regeringar, ministerier och departement för att stödja skolmåltidsprogram runt om i världen genom vår Food for Development-funktion. Vi är dessutom industriledande i det globala miljöarbetet, i synnerhet inom områden som hållbara förpackningar och återvinning, resurser och svinn, hållbar produktion och konsumtion samt en hållbar mejeriindustri. ​

Rapportering om vår verksamhet

Hållbarhetsuppdateringar

I den årliga hållbarhetsuppdateringen redovisas uppgifter och information som rör vårt hållbarhetsarbete och våra mål. Dessa uppdateringar lämnas också in till FN:s Global Compact för att visa hur vi integrerar de tio principerna om miljöprestanda, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption i vår verksamhetsstrategi och vårt dagliga arbete.

De visar också att vi står bakom FN:s 17 mål för hållbar utveckling (pdf) som handlar om att få bukt med orsakerna till fattigdom och möta det universella behovet av en utveckling som fungerar för alla.

Miljörapportering

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra metoder för datainsamling och administration av viktiga miljöåtgärder. Vi har infört ny programvara som stöder rapporteringen av miljödata från våra anläggningar och leverantörer och vi har också implementerat ett globalt system för hantering av återvinningsinformation via vårt SAP Business Warehouse-system, som både förbättrar kvaliteten i rapporteringen och ger tillgång till den senaste lokala och globala informationen i hela företaget.

Extern kontroll

Våra metoder, processer och resultat kontrolleras externt genom World Class Manufacturing, ISO 9001 och 14001, OHSAS 18001 samt Forest Stewardship Councils ansvarskedja och Quality Assurance Management-certifiering. Våra GHG-utsläppsdata har granskats av tredje part sedan 2006.

Relaterade länkar

Relaterade dokument

Läs mer om våra intressenter och partners