SKICKLIGA MEDARBETARE

Vi vill att våra medarbetare ska få en givande karriär hos oss, och vi vill att de allra bästa medarbetarna ska börja sin resa hos oss. I detta ingår att bygga upp en kultur som präglas av hög prestanda och som hjälper medarbetarna att göra sitt allra bästa.

Utbildning och utveckling

Utbildning och utveckling

Vid Tetra Pak är varje enskild medarbetare delaktig i att bidra till vår strategi. Våra investeringar i ledarskaps- och tekniska kompetenser – från rekrytering till pension – är därför investeringar i en framgångsrik verksamhet, eftersom vi på detta sätt lägger grunden till produktiva karriärer inom företaget.

Läs mer om utbildning och utveckling

Future talent (framtidens talanger)

Future talent (framtidens talanger)

Vi måste vara proaktiva i vårt arbete för att bygga upp en framtida pool av skickliga medarbetare. Detta är viktigare än någonsin, eftersom vår bransch står inför en framtida kompetensbrist inom vetenskap, teknik, maskinteknik och matematik. Vi löser kompetensbristen när den uppstår: med unga medarbetare.

Läs mer om future talent

Hitta future talent-tjänster

Vill du veta mer?