SKICKLIGA MEDARBETARE

Vi vill locka de bästa medarbetarna och vi vill att våra anställda ska få en lång och givande karriär hos oss. I detta ingår att bygga upp en kultur som präglas av hög prestanda och som uppmuntrar människor att blomstra och lyckas.

Utbildning och utveckling

Utbildning och utveckling

Vid Tetra Pak är varje enskild medarbetare delaktig i att bidra till vår strategi. Våra investeringar i ledarskaps- och tekniska kompetenser – från rekrytering till pension – är därför investeringar i en framgångsrik verksamhet, eftersom vi på detta sätt lägger grunden till produktiva karriärer inom företaget.

Läs mer om utbildning och utveckling

Future talent (framtidens talanger)

Future talent (framtidens talanger)

Tetra Pak har ett proaktivt sätt att arbeta i fråga om framtidens talanger – nästa generation Tetra Pak-medarbetare. Detta är viktigare än någonsin, eftersom vår bransch står inför en framtida kompetensbrist inom vetenskap, teknik, maskinteknik och matematik. Vi löser kompetensbristen när den uppstår: med unga medarbetare.

Läs mer om future talent

Hitta future talent-tjänster

Vill du veta mer?