OBALY, KTORÉ ZNOVA VYRASTÚ

Naše nápojové kartóny sa vyrábajú hlavne z lepenky, ktorá je vyrobená z dreva. Celulózové vlákno je vynikajúcou surovinou, pretože lesy s dobrým hospodárstvom sústavne rastú. A práve z takých lesov čerpáme suroviny pre naše nápojové kartóny. Vyťažené stromy sa totiž ihneď nahrádzajú novými stromami. Ešte lepšie je to, že stromy počas rastu odstraňujú z ovzdušia CO₂, čím pomáhajú zmierňovať vplyv zmeny klímy.  

NAŠE OBALY POCHÁDZAJÚ Z DOBRÝCH LESOV

K získavaniu surovín používaných v našich obaloch pristupujeme veľmi starostlivo. Hlavným zdrojom je pre nás lepenka. Všetky naše nápojové kartóny môžu mať označenie FSC®, pretože naša lepenka kompletne pochádza z dreva z lesov s certifikáciou FSC® a z iných kontrolovaných zdrojov. Je to súčasť nášho záväzku starať sa o lesy budúcnosti.  

VIAC RASTLÍN, MENEJ CO₂

Znižovanie emisií CO₂ pomáha zmierňovať vplyv na zmenu klímy. Rastliny sú v tomto smere zásadné, pretože počas svojho rastu absorbujú CO₂. Práve preto v našich obaloch používame toľko rastlinného materiálu. Naše nápojové kartóny obsahujú priemerne viac ako 70 % lepenky, ktorá je vyrobená z celulózových vlákien. Náš vplyv na klímu znižujeme aj znižovaním emisií uhlíka v celom našom dodávateľskom reťazci.  

VIAC RASTLÍN, MENEJ PLASTOV 

Naše nápojové kartóny sú vyrobené väčšinou z lepenky a majú priemerne o 70 % menej plastu ako typická plastová fľaša. Dbáme na to, aby tenká vrstva plastu, ktorú používame, tvorila len nevyhnutné minimum na zabezpečenie a ochranu obsahu. Zaviazali sme sa tiež odstraňovať plasty vyrobené z fosílnych surovín všade, kde je to možné.  

AKO SA RECYKLUJE KARTONOVÝ OBAL OD MLIEKA  

Nápojové kartóny toho dokážu oveľa viac než len uchovávať naplnené mlieko alebo džús. Sú recyklovateľné a plné užitočných materiálov, ktoré sa dajú opakovane použiť. Po zozbieraní idú do recyklačného závodu, v ktorom sa nápojové kartóny zmiešajú s vodou v obrovskom miesiči, aby sa oddelili všetky vrstvy materiálu. Tieto hodnotné materiály sa potom môžu zmeniť na nové obaly a ďalšie užitočné výrobky. 

ĎAKUJEME ZA RECYKLÁCIU 

Recyklácia je základom obehového hospodárstva. Naše nápojové kartóny sú vyrobené z kvalitných a silných celulózových vlákien, ktoré sa dajú niekoľkokrát recyklovať, a tak stále majú pre nás hodnotu. Preto sme odhodlaní stanoviť recyklačné procesy za prioritu nášho podnikania a sme vďační za vašu pomoc pri recyklácii všetkých použitých obalov.  

Ak potrebujete viac informácií, neváhajte a obráťte sa na nás 

​​​​​​