ZBER A RECYKLÁCIA NÁPOJOVÉHO KARTÓN V SR

ZBER A RECYKLÁCIA NÁPOJOVÉHO KARTÓN V SR Zber odpadov z nápojových kartónov zaznamenal v posledných rokoch v Slovenskej republike značný rozmach. V roku 2019 sa v Slovenskej republike zrecykloval 22 percent nápojových kartónov uvedených na trh.

​​​​​​​​​​​​​​

Prečo triediť

Použité nápojové kartóny sú zdrojom cenných surovín. Všetky vrstvy kartónu, ktorými sú papierové vlákna, polyméry a niekedy aj hliník (v prípade trvanlivého mlieka), možno recyklovať jednoduchými postupmi a tým im dať nový život.​

​​​

Zloženie nápojóvého kartónu

Nápojový kartón, napríklad obal od džúsu či trvanlivého mlieka je zložený zo 6 vrstiev, kde každá vrstva plní konkrétnu funkciu. Aseptické ošetrenie a unikátne zloženie umožňujú uchovanie nápojov a potravín dlhú dobu bez pridávania konzervantov.

• 70 až 85% kartón • polyetylén (20%) - je nepriepustný pre vodu i mikroorganizmy • hliník (5%) - chráni obsah pred svetlom, kyslíkom a baktériami

Nápojové kartóny sa podľa použitia delia na dva druhy. Prvým z nich sú obaly aseptické, ktoré obsahujú hliníkovú fóliu, používané napríklad pre uchovanie trvanlivých výrobkov bez použitia konzervantov. Druhým typom sú obaly neaseptické, bez hliníkovej fólie, ktoré slúžia pre pasterizované nápoje a potraviny.

Zber a triedenie nápojových kartónov v SR

Dôležité je správne roztriedení obalu priamo v domácnosti. Nápojové kartóny majú veľkú výhodu v tom, že sú veľmi ľahko rozpoznateľné od ostatných materiálov, takže pre nich nemusíte doma zriaďovať samostatné miesto a možno ich ľahko zbierať napríklad spoločne s plastmi. Nápojové kartóny patria do oranžového alebo do žltého kontajnera. Farba zbernej nádoby aj presný spôsob triedenia sa môžu líšiť, pretože to závisí od obce či mesta a zberovej spoločnosti. V niektorých mestách môže byť samostatný kontajner, alebo zber s s plastmi alebo kovmi. Vo väčšine obcí je dôležité sledovať samolepky a popisy na kontajneroch. Obsah farebných kontajnerov potom zvozovej autá zváža na dotřiďovací linky, kde pracovníci u pásu nápojové kartóny ručne vytriedia napríklad zo zmesi plastov. Následne sa lisujú do balíkov a odváža sa k finálnemu spracovaniu, väčšinou do papierní.

Prečo triediť nápojové kartóny?

V Slovenskej republike sa využívajú dva spôsoby spracovania nápojových kartónov. Prvý z nich je v papierňach, pretože nápojové kartóny obsahujú vysoko kvalitné papierové vlákna. Papierne spracovávajú nápojové kartóny rovnako ako zberový papier, teda rozmixujú ho vo vodnejm kúpeli. Papierové vlákna sa potom použijú na výrobu nových papierových výrobkov. Zvyšný polyetylén a hliník sa použije napríklad priamo v papierni na ohrev pary (napríklad: pyrolýzou), ako palivo do cementární alebo sa spracováva na ďalšie výrobky. Druhou možnosťou recyklácie nápojových kartónov je výroba stavebných a izolačných dosiek, ktorú môžeme nájsť napríklad na Slovensku. V tomto prípade sa nápojové kartóny rozdrtí, vyperú, vysuší a potom sa pri teplotách okolo 200 ° C lisujú do dosiek. Tieto dosky majú mnoho vlastností podobných sadrokartónu a majú aj podobné využitie.

Životný kolobeh obalu Tetra Pak®

  1. Suroviny: Tetra Pak® používa suroviny s maximálnym ohľadom na životné prostredie, nápojové kartóny vyrába z dreva, teda obnoviteľného zdroja.
  2. Výroba: nápojový kartón je zložený z niekoľkých vrstiev, tak aby splňal tie najprísnejšie hygienické kritériá.
  3. Balenie: Tetra Pak® dodáva svojim zákazníkom plniace linky, ktoré garantujú tú najvyššiu kvalitu a efektivitu spracovania.
  4. Preprava: tvar obalov zvyšuje efektivitu distribúcie a tým znižuje vplyvy na životné prostredie.
  5. Spracovanie potravín: Tetra Pak® ponúka okrem obalov a plniacich liniek aj zariadenia pre spracovanie potravín, s dôrazom na bezpečnosť a vysokú kvalitu výrobkov.
  6. Mlieko a džúsy: Hlavným cieľom pri spracovaní a balení je zachovať nutričné hodnoty mliečnych výrobkov a štiav, a to bez pridania konzervantov.
  7. Spotrebitelia: Nápojové kartóny sú navrhnuté s ohľadom na spotrebiteľov. Sú praktické, vysoko hygienické a výrobky v nich skvele chutia.
  8. Recyklácia: Použité nápojové kartóny sú recyklovateľné a recyklujú sa. Vyrábajú sa z nich napríklad krabice, servítky, toaletný papier, izolačné dosky. Dokonca sa z nich stavajú domy.