Morgondagens utmaningar kräver innovation i dag

När världen och konsumenterna förändras står livsmedelsindustrin inför flera grundläggande utmaningar, till exempel att kontinuerligt optimera processer och förpackningar samt erbjuda konsumenterna mer hållbara produkter. Våra kunder vill ta sig an alla dessa utmaningar och samtidigt ha en positiv inverkan på planeten. Vi på Tetra Pak anser att innovation är det enda sättet att komma dit – och vår plan är att leda utvecklingen.

Vi har förändrat branschen i flera årtionden

Innovation är en del av vårt DNA.

Från den första aseptiska förpackningen till den första helt förnybara kartongen. Innovation genomsyrar allt vi gör.

Innovation tillsammans med våra kunder

Kombinationen av vår kompetens och kundernas expertis är ett vinnande koncept.

Innovationsröster

En historia av innovation

Laurence Mott berättar om Tetra Paks stolta historia av genombrott inom beredning och förpackning av livsmedel.

Tillsammans är vi starka

Ett samtal om branschens mest överhängande utmaningar och hur de kan hanteras.

Innovation för hållbarhet

Vår FoU-chef förklarar varför innovation är avgörande för att skapa en mer hållbar förpackningsindustri.

Har du en uppfinning inom vårt verksamhetsområde?

Har du eller ditt företag en uppfinning som skulle kunna revolutionera framtidens förpackningsindustri för livsmedel – eller en teknik, metod eller design för förpackningar till livsmedelsprodukter som passar morgondagens konsumenter? På Tetra Pak välkomnar vi uppfinnare, och vi är kanske intresserade av att utveckla just din uppfinning – om den passar vår produktportfölj, nu eller i framtiden.