De viktigaste praktiska insikterna om det ryska varumärket

Det här var den första kampanjen i sitt slag i Ryssland med Tetra Paks QR-koder. Syftet var att generera konsumentlojalitet mot kundens varumärken och flytta konsumenternas uppmärksamhet från konkurrenterna. Vår kund, en producent av fruktjuice och nektar, fick 88 392 besökare på kampanjwebbplatsen, av vilka 38 700 deltog i kampanjen genom att skanna 123 378 förpackningar under en 17 veckor lång period. 

Ung kvinna på ett kafé som tittar på sin telefon

Utmaning – öka medvetenheten

Konkurrensen på den ryska marknaden för juice och nektar är mycket hård. En av de största aktörerna på marknaden ville öka medvetenheten om tre av sina viktigaste varumärken på ett innovativt sätt, för att bygga upp lojalitet hos konsumenterna.

Lösningen – säljstödskampanj baserad på QR-koder

Kampanjer baserade på Connected Package har med framgång testats i andra delar av världen men detta är den första kunddrivna ryska säljkampanjen baserad på QR-koder på kartongförpackningar från Tetra Pak.

Vi hjälpte kunden genom att leverera förpackningar med en unik QR-kod på varje förpackning. För kampanjen fanns totalt sju miljoner unika QR-koder. Vi tillhandahöll en backend-IT-lösning som var baserad på Tetra Pak Consumer Engagement-API:er. Vi hjälpte också kunden med kampanjportalverktyg för skanningsdata under kampanjen i realtid.

Ett smart designdrag var att placera QR-koden delvis under sidostycket på vecket längst upp så att den inte kunde avläsas förrän förpackningen hade vikts ut. Syftet var att förhindra att QR-koden kunde skannas i butiken före inköp.

Företaget marknadsförde kampanjen i sociala medier, digitala medier och med material på försäljningsställen samt via sex influerare som tillsammans nådde ut till en publik på 75 000 personer.

Genom att skanna koden dirigerades deltagarna till en specialdesignad webbplats där de kunde registrera sig för att delta i ett veckolotteri med priser som Airpods, Airwatches, Airpads och iPhones från Apple. Varje gång en deltagare skannade koden fick han, hen eller hon ett incitament i form av fri samtalstid till ett värde av 30 rubel. Kampanjen förmedlade ett budskap: ”En gåva i varje förpackning”.

Av de sju miljoner förpackningarna skannades och registrerades 123 378 stycken via kampanjwebbplatsen. Totalt besökte 88 392 personer kampanjwebbplatsen, av vilka 38 700 deltagare registrerade sig. Det innebär en registreringsfrekvens på 44 procent, vilket är mycket högre än den genomsnittliga registreringsfrekvensen i branschen som ligger på 4,6–5,5 procent, enligt kundens marknadsföringsbyrå.

Dessutom skannade 28 015 aktiva användare av de 38 700 registrerade deltagarna fler än en QR-kod. Det genomsnittliga antalet QR-koder som skannades av aktiva användare var 4,4 koder per aktiv användare.    

Kampanjen pågick från april till juli 2020, som delvis inträffade under covid-19-pandemin och nedstängningen i Ryssland i april och maj. Det påverkade försäljningen i juicekategorin som helhet, men kampanjen betraktades ändå som en framgång. Pandemin innebar att människor tillbringade mer tid hemma och tittade på digitalt innehåll. Faktum är att varje besökare tillbringade i genomsnitt nästan 4 minuter per session på kampanjwebbplatsen. 

Eftersom vår kund även ville öka sin förståelse för konsumenterna, gav vår lösning djupgående insikter om varumärkenas konsumentsegment. Enligt kampanjresultaten utgjorde män 60 procent av deltagarna. En annan intressant insikt handlade om ålder: De flesta deltagarna var mellan 18 och 30 år. Det här var något förvånande med tanke på att den ursprungliga målgruppen för de tre varumärkena var kvinnor och män i åldern 30–40 år. Insikterna var värdefulla för vår kund som gladdes åt att höra att varumärkena även lockar yngre konsumenter. Kunden arbetar nu med att uppdatera kommunikations- och marknadsföringsplanerna tack vare de insikter som vi kunde leverera

Case i korthet

Uppnådda resultat:

88 392 unika besökare på kampanjwebbplatsen

38 516 användare registrerade sig på webbplatsen – 44 procent av det totala antalet besökare (riktmärke: registreringsfrekvens på 4,6–5,5 procent)

28 015 aktiva användare med en eller flera registrerade QR-koder – 72 procent av de totala antalet aktiva användare (riktmärke: 60%)

4,4 skanningar per aktiv användare i genomsnitt

123 378 giltiga skanningar