Innovation genom motgångar:

Så driver Tetra Pak innovation med hjälp av virtuell utveckling av nya produkter under covid-19

Byline: Per-Erik Wahlgren, chef för produktutvecklingscentrum i Lund

Innovation trivs ofta i perioder av motgång. Det är en lärdom från historien, och under de senaste månaderna har det återigen visat sig stämma. När pandemin spred sig över världen gjorde innovationskraften detsamma. Den spirade där det behövdes som mest och bevisade att mänskligheten kan ge smart och snabb respons även inför en tuff motståndare som covid.

Vi på Tetra Pak har alltid menat att framtiden för ett varumärke har sina rötter i framtiden för varumärkets idéer. Sedan 1951 har vi arbetat för att skydda det goda – protects what's good – innovationer med den senaste tekniken och integrerade process- och förpackningslösningar. Vi är också fast beslutna att hjälpa våra kunder att omvandla idéer till färdiga kommersiella produkter – testade, utvärderade och justerade intill perfektion.

Det här gör vi genom att testa produkterna tillsammans med våra kunder. I de flesta fall innebär det att våra kunder kommer till ett av våra 10 produktutvecklingscentrum och arbetar tillsammans med oss för att förnya och utveckla den perfekta lösningen för den produkt de vill tillverka. Men på grund av karantän och nedstängning i samband med covid-19 var det inte längre möjligt. I vår strävan att lösa denna utmaning hjälpte det att vårt produktutvecklingscentrum i Lund redan fanns på plats för att hjälpa kunder som inte kunde resa. Teamet lyckades snabbt skala upp och erbjuda virtuella tester, som vi livestreamade så att kunderna kunde ta del av dem oavsett var de befann sig. Nu har vi flyttat alla våra produkttester för kunder till den virtuella världen.

Virtuella tester blev snabbt ett populärt alternativ för våra kunder i en tid när de behövde prioritera utveckling av nya produkter, ofta med pressade tidsramar, men inte kunde göra tester internt på grund av trycket på produktionslinjerna och alla rese- och säkerhetsrestriktioner. Eftersom timing är en mycket viktig faktor för att lyckas med utveckling av nya produkter har virtuella tester varit avgörande för att säkerställa att kunder inte går miste om viktiga möjligheter.

Vår tjänst med virtuell testning innebar att vi kunde främja kontinuitet i verksamheten och göra det möjligt för livsmedelstillverkare att finjustera nya processkoncept, oavsett om det handlade om flytande mjölk, växtbaserade drycker, rumstempererad yoghurt eller bredbara livsmedel som hummus, och genomföra tester och testkörningar samt utvärdera slutresultat med hjälp av våra erfarna tekniker – från deras hem.

Kvaliteten i den virtuella testningen kunde matcha resultaten med våra traditionella, fysiska metoder. I vissa fall ökade de dessutom kundernas engagemang, eftersom fler kunder kunde följa varje test utan att resa. På det stora hela sparar de virtuella testerna tid och minskar så klart också koldioxidutsläppen.

Ge liv åt innovation online

Som ett resultat är det nu ännu enklare att få Tetra Paks hjälp med produktutveckling. Från vår allra första virtuella test har vi finjusterat upplevelsen och erbjuder nu ett ”PDC-testpaket”. Precis som med de traditionella testomgångarna öga mot öga, kan kunderna boka in en session vid vårt produktutvecklingscentrum i Lund. När de väl har delat med sig av sina mål hjälper våra livsmedelstekniker och ingenjörer dem att utvärdera och utforska sina alternativ med hjälp av prototyper – genom att kombinera teknik och lösningar för att hitta det optimala tillvägagångssättet.

För virtuella produktutvecklingstester krävs planering in i minsta detalj. För att minimera eventuella förseningar eller problem kommer vi tillsammans med kunden överens om en tydlig agenda i förväg, med information om förutsättningar som digitala verktyg, konferensplattform och ljudkvalitetsparametrar.

Till varje testning utser vi en regissör som är insatt i hur man ger kunderna en högkvalitativ virtuell upplevelse men som också förstår svårigheterna med testerna. Han eller hon bestämmer i realtid vad som ska livestreamas och vad som spelas in för senare visning, när man ska växla mellan kameror och andra tekniska aspekter. Allt för att erbjuda en komplett produktutvecklingsupplevelse på nära håll.

För att säkerställa ett så bra resultat som möjligt har vi dessutom alltid involverat en livsmedelstekniker som har de expertkunskaper som behövs för att kunna ställa den typ av frågor som kunderna vanligtvis ställer.

Tack vare ett nytt kamerasystem kan alla följa testet från flera olika vinklar. Kunderna kan till och med se vad som händer inne i vissa maskiner. För att möjliggöra provsmakning, och säkerställa den mycket viktiga smakprofilen, skickar Tetra Pak prover från själva testningen till kunderna. Produkttester på distans genomförs i hela världen, som till exempel i Denton, USA, och Monte Mor, Brasilien. På platser där kunder kan närvara vid testerna ansluter kolleger nu ofta på distans, så att sessionerna blir en interaktiv upplevelse för alla, samtidigt som de upprätthåller produktivitet och säkerhet.

livestreaming från produktutvecklingscentrum

Vi förbättrar den virtuella upplevelsen i en ständig dialog med våra kunder. Till exempel visas resultat på skärmen under testet, och små justeringar har gjorts för att uppmuntra till kontinuerlig återkoppling under hela processen. Det innebär att vi kan göra förbättringar av testet samtidigt som vi kör. Vårt mål är att kunderna ska vara nöjda redan när de får slutrapporten med resultaten – och att de därmed är redo att ta nästa steg i produktionen.

Snart i en matbutik nära dig

Innovation behöver inte alltid vara radikal. Ibland är den inkrementell och andra gånger transformerande. I båda fallen hjälper vi våra kunder och slutkonsumenterna att upptäcka nya matupplevelser – oavsett om det är genom en effektivare process för yoghurtproduktion, finjustering av en ny glassmak eller utveckla en näringsdryck berikad med insektsprotein (ja, faktiskt).

Med vår nya virtuella metod har vi redan hjälpt en kund att anpassa sina parametrar och därmed fördubbla livslängden för sina produkter – och en annan kund att jämföra vaniljsåsproduktion i direkta eller indirekta värmesystem. Förmågan att testa processen på vår avancerade utrustning hjälpte dem att uppnå högre kvalitet och fatta ett välgrundat beslut att investera i ny teknik.

Via våra 10 produktutvecklingscentrum världen över har vi en mycket tydlig inblick i vilka livsmedel och drycker som kommer att fylla matbutikernas hyllor i framtiden. Vi testar allt – från mjölk och växtbaserade drycker, till hummus och smältost och uppmuntrar alltid våra kunder till att flytta gränser och ligga i framkant av utvecklingen.

Under förra året har cirka 50 procent av PDC-testerna experimenterat med växtbaserade produkter. Vi ser redan att växtbaserade, fermenterade livsmedel ökar i popularitet. Ytterligare 30 procent fokuserade på att tillverka näringsberikade produkter. Testning av produkter med fördelar i form av näringstillskott, till exempel immunförstärkande drycker, är fortsatt en viktigt kundprioritet i de virtuella testningarna.

Fördelen med att investera i livsmedel och drycker med extra näringsfördelar är att tidsskalan från test till lansering kan vara så kort som sex månader, att jämföra med tio år inom läkemedelsindustrin. På grund av den snabba innovationstakten och behoven hos en åldrande befolkning spelar sådana produkter en allt viktigare roll för medicinska näringsprodukter.