2019-01-30
RYSSLAND

​​​​​​Skolmjölk främjar mjölkkonsumtionen och förbättrar hälsan i Ryssland

Utmaningen

I Ryssland minskar konsumtionsnivåerna för mjölk och mejeriprodukter. År 1989 låg mjölkförbrukningen på 396 kg per person och år. År 2016 hade nivån sjunkit till 236 kg. Många barn får inte den näring de behöver. Kalciumkonsumtionen uppgår bara till halva referensintaget. Dessutom är det en utmaning att finansiera skolmåltiderna och i många fall måste föräldrarna betala för skolmaten. ​

Initiativet

För att förbättra barnhälsan och främja mjölkkonsumtionen introducerades skolmjölk år 2005. Skolmjölk levereras nu till 10 procent av de ryska skolbarnen.  År 2018 fick 1,3 miljoner barn i 18 av de 85 regionerna i Ryssland skolmjölk. Nya regioner läggs till varje år. Under 2019 återinförde delrepubliken Chakassien skolmjölksprogrammet, och ytterligare tio regioner överväger att starta nya program.  De flesta regioner levererar mjölk till årskurserna 1–4 men vissa inkluderar även barn i högre årskurser. Skolmjölk tillhandahålls alltid kostnadsfritt, med finansiering från regionala eller kommunala budgetar.

Skolmjölksmodellen med UHT-mjölk garanterar livsmedelssäkerhet och möjliggör effektiv distribution utan behov av kylning.  Tetra Paks mejerikunder levererar huvudsakligen skolmjölken i Tetra Brik® Aseptic 200 ml-förpackningar men vissa leveranser görs också i Tetra Classic® Aseptic 200 ml.

Den ryska icke-statliga organisationen ”The Health of Our Children” lyfter fram fördelarna med nutrition för skolor på federal och regional nivå. Organisationen anordnar olika typer av event som Milk Day, föreläsningar om fördelarna med mjölk, tävlingar och festivaler.  Information delas med intressenter via skolmjölkswebbplatsen www.schoolmilk.info 

Värdet

Många regioner har utvärderat skolmjölkens inverkan på konsumtion och barnhälsa. Det har visat sig att regioner med skolmjölk har högre konsumtion än genomsnittet för Ryssland. Officiell mjölkförbrukningsstatistik från Rosstat har sammanställts av frivilligorganisationen "Våra barns hälsa". Siffrorna visar att de fem skolmjölksregioner som har den högsta mjölkförbrukningen per capita överskred det ryska nationella genomsnittet med nivåer mellan 9 och 24 procent. I Udmurtien, regionen med det mest omfattande skolmjölksprogrammet, var mjölkkonsumtionen per person 13 procent högre än genomsnittet. I Leningradregionen var mjölkkonsumtionen per capita 24 procent högre än det nationella genomsnittet.

Skolmjölk bidrar också till bättre barnhälsa. I Voronezjregionen minskade antalet personer som insjuknade i endokrina sjukdomar, samtidigt som näringsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar minskade med 29 procent under perioden 2011–2013. Vid Voronezj medicinska universitet genomfördes år 2016 forskning som visade att barn som får varm mat och skolmjölk har bättre längdkurvor och är mindre utsatta för kroniska sjukdomstillstånd.

I Leningradregionen minskade antalet systemiska sjukdomar bland barn i skolmjölksprogrammet med 11 procent mellan 2005 och 2015. I Udmurtienregionen ökade antalet friska barn med 4,5 procent mellan 2006 och 2012.

– Det ryska skolmjölksprogrammet stöds av myndigheter, mjölkproducenter och offentliga organisationer i Ryssland. Tack vare dessa synergier har programmet drivits med framgång i 13 år.  Förra året konsumerade barnen som deltog i programmet nästan 50 tusen ton lokalt producerad mjölk i skolan.

Olga Panova, Chief Executive, ”The Health of Our Children”.​

Framtiden

Just nu arbetar man för att främja programmets hållbarhet genom att anta lagstiftning som skulle göra skolmjölken obligatorisk för alla regioner.  Jordbruksutskottet i statsduman har föreslagit ändringar i utbildningslagstiftningen som skulle innebära att alla regioner måste ge barnen i skolan mjölk.  En federal ”barnnäringslag” ska införas 2019 och en ny ”socialvårdslag” kommer att innehålla normer för skolmat och nutrition.

Fler regioner inför skolmjölk eftersom det blir allt tydligare vilka positiva effekter skolmjölken har på konsumtionsnivåerna och barnhälsan.  De positiva ryska erfarenheterna delas också med många andra länder som har planer på att införa och utveckla sina skolmåltidsprogram. 

Skolbarn i Ryssland