2019-04-25
GLOBALT

​​​​​​​​​​Vi strävar efter 100 procent förnybar elektricitet

​Vi ser förnybar energi som nyckeln till vår strategi för koldioxidreduktion, och efter att stadigt ha gått mot en mer energieffektiv verksamhet förband vi oss år 2016 enligt RE100 att senast år 2030 köpa all energi från förnybara källor.

 Bara två år efter att vi gjorde detta åtagande använder vi förnybar elektricitet för 50 procent av vår elförbrukning. Det är en kombination av olika initiativ som ligger bakom dessa resultat, däribland inköpet av internationella certifikat för förnybar energi (I-REC) och solpanelsinstallationer på våra egna anläggningar.

Solenergi på plats

Tetra Pak har sex solpanelsinstallationer i hela världen, och vi ser lokal solenergi som ett område där vi kan skapa positiva effekter i de samhällen där vi verkar.

Certifikat för förnybar energi

Den internationella REC-standarden (I-REC) är en internationell standard för utfärdande, spårning och inlösande av certifikat för förnybar energi (REC) i länder som ännu inte har några spårningssystem för REC. På marknader där infrastrukturen för förnybar energi ännu inte är utvecklad är det en utmaning för företag att köpa elektricitet från förnybara källor. Med certifikat för inköp av förnybar energi kan vi investera i projekt för förnybar energi i närheten av de områden där vi bedriver verksamhet. Vi kan också uppmuntra utvecklingen av förnybar energi, minska våra koldioxidutsläpp och samtidigt stödja lokala ekonomier.

Vid köp av certifikat för förnybar energi, särskilt i högriskområden, ser vi alltid till att vi lägger oss på en högre nivå än normal praxis och sätter upp minimikriterier i fråga om miljö och samhälle som måste uppfyllas. Ekomärkningar som Gold Standard och Ekoenergy hjälper oss att tillämpa samma strikta kvalitetskriterier i olika regioner.​​

Vi kräver förnybar energi

Vårt mål att köpa 100 procent förnybar elektricitet innebär att vi ofta är först, eller en av de första, med att kräva förnybar energi på marknader runtom i världen. År 2018 hade 33 av 56 produktionsanläggningar avtal om 100 procent förnybar el. ​

Det är viktigt att vara drivande och ligga i framkant inom detta området, eftersom det bidrar till att sätta en standard och visar att det finns en efterfrågan. Vi var först med Gold-Standard I-REC i Thailand, där vår lokala fabrik dessutom snart kommer att generera ytterligare 1MW förnybar elektricitet med hjälp av solpaneler. I övriga världen är vi också en stor inköpare av I-REC-certifikat i Kina och vi var först med Ekoenergy-solenergi i Sydafrika.​

Solpaneler i solen