Tetra Pak® A1 för Tetra Wedge® Aseptic

Få mer från mindre

  • Ett produktivt och tillförlitligt system tack vare hög drifttid (MTBF) och låg genomsnittlig reparationstid (10 minuter)
  • Högeffektiv användning av resurser resulterar i låg driftkostnad och bra miljöprestanda
  • Kan producera Tetra Wedge® Aseptic Slim-förpackningar på 125 och 200 ml eller undertappningsalternativ på 110 och 180 ml med en omställningstid på endast fyra timmar
Tetra Pak® A1 för Tetra Wedge® Aseptic

Funktioner

Operatörspanel

Operatörspanel

Driften har aldrig varit enklare

Produktionen kan enkelt hanteras via operatörspaneler från Tetra Pak på marknivå. Alla viktiga funktioner kan initieras och övervakas via en panel – från produktionsförberedelser till rengöring på plats (CIP, Cleaning in Place).

Litet avtryck

Litet avtryck

Sänker kundsystemskostnaderna

I förhållande till hur många förpackningar den här maskinen producerar tar den upp en mycket liten yta (11 300 förpackningar för 125 ml eller 15 000 förpackningar för 200 ml per timme på 2 892 × 8 135 mm) och ökar därmed effektiviteten så att den totala kundsystemskostnaden hålls nere.

Inmatning av förpackningsmaterial

Inmatning av förpackningsmaterial

Längre produktionssessioner ökar effektiviteten

Aseptiskt system

Aseptiskt system

För tillförlitlig sterilisering av förpackningsmaterial

Systemet består av ett väteperoxidbad, rullskrapor och en värmekammare. Väteperoxiden fördelas jämnt med hjälp av rullarna och steriliseras effektivt genom kontrollerad uppvärmning och avdunstning. Noggrann kontroll av aseptiska parametrar säkerställer ett högt produktskydd och minskar risken för operatörsfel.

PLMS-center

PLMS-center

Driftskontroll och prestandaanalys

Systemet för övervakning av förpackningslinjen (PLMS, Packaging Line Monitoring System) gör det enkelt att övervaka produktionen, t.ex. möjliga orsaker till stopp, effektivitetsområden, spillnivåer.

Förpackningstyper

Tetra Wedge® Aseptic Slim

Tetra Wedge® Aseptic Slim

125 ml, 200 ml

Tetra Wedge® Aseptic Ultra

Tetra Wedge® Aseptic Ultra

150 ml