Tetra Pak® TT/3 AD

Flexibel fyllningsmaskin med två linjer för lång hållbarhet vid rumstempererad förvaring

  • För produktion av icke-kolsyrade rumstempererade drycker med högt PH-värde, rumstempererad drickyoghurt med bitar och sötad kondenserad mjölk.
  • Rumstempererad distribution ger en hållbarhetstid på 2–9 månader beroende på produktegenskaperna.
  • Rumstempererad förvaring och transport minskar både energiförbrukningen och kostnaderna.
  • Kan producera två olika förpackningar, öppningar och produkter samtidigt – för optimalt maskinutnyttjande.
Tetra Pak® TT/3 AD

Funktioner

Produktion med två linjer

Produktion med två linjer

Optimerar din maskins kapacitet

Fyll två olika produkter samtidigt i olika förpackningar med olika öppningar. Byt förpackningsvolymer automatiskt på bara fyra minuter och växla mellan öppningar på endast några timmar. Rengör en linje utan att behöva stoppa produktionen på den andra.

Förslutning med kväve

Förslutning med kväve

Minskar syrehalten i förpackningarna

Kvävebaserad förslutning minskar syrehalten i headspace från 21 % till 10 % och bidrar till att bevara egenskaper som doft, smak och visuellt utseende och förlänger hållbarhetstiden.

Formsprutning

Formsprutning

Applicera en praktisk förpackningsöppning

Det här är världens snabbaste formsprutningsenhet. Polyetylen sprutas in med högt tryck och komprimeras på båda sidor av kartongförpackningen. Enheten förseglas och kyls i vatten för att skapa en robust, läckagesäker tätning som ger lock med jämn kvalitet. Resultatet är en mycket praktisk öppning. Lockformningsenheten för fyllningsmaskinen Tetra Pak® TT/3 AD förses med HEPA-filtrerad luft för att undvika kontamination.

Operatörsgränssnitt

Operatörsgränssnitt

Mycket operatörsvänlig

Flera smarta funktioner minskar tidsåtgången och komplexiteten för operatören. Systemet för övervakning av förpackningslinjen, PLMS (Package Line Monitoring System), gör det möjligt att fjärrövervaka alla viktiga produktionsdata. Automatisk recepthantering som kan justera upp till tio receptparametrar. Samma operatör kan enkelt styra funktioner och alternativ via de två operatörspanelerna Tetra Pak Operator Panels (TPOP).

Tetra Top Cleaning Unit (TTCU)

Tetra Top Cleaning Unit (TTCU)

Förstklassig rengöring och desinficering i hygienkammare

Utrusta din hygienkammare med förstklassig rengöring och desinficering. Tetra Top Cleaning Unit är en extern enhet med kapacitet för två TT/3-fyllningsmaskiner.

Hygienisk kammare

Hygienisk kammare

Stöder hållbarhetstider på upp till nio månader

En ånga som består av 3 % väteperoxid (H2O2) sprejas in i förpackningen, följt av UV-högenergiljus. Kombinationen av peroxidbehandlingen, UV-ljuset och sprejningen med väteperoxidånga garanterar en MIBI-felprocent på 0,1 %.

Förbehandling av material

Stöder hållbarhetstider på upp till nio månader

I den automatiska fogningsenheten förbehandlas förpackningsmaterialet med 3 % väteperoxidånga (H202).

Förpackningstyper

Tetra Top® AD Mini

Tetra Top® AD Mini

200 ml, 250 ml

Tetra Top® AD MiniV

Tetra Top® AD MiniV

200 ml, 250 ml

Tetra Top® AD Midi

Tetra Top® AD Midi

300 ml, 500 ml