Tetra Recart – livsmedelsförpackningen med lägre klimatpåverkan

Varmare somrar, allvarligare orkaner, torka och skogsbränder – följderna av den globala uppvärmningen samlas på hög på grund ökande nivåer av koldioxid i atmosfären. Och detta är en fråga som påverkar de vardagliga besluten hos allt fler konsumenter.

De som vill minska sitt koldioxidavtryck kan vidta åtgärder som att äta mindre rött kött och slänga mindre mat.

Men forskningen har funnit att det också finns stora skillnader mellan de koldioxidutsläpp som skapas under olika livsmedelsförpackningars livstid.

Så det kan innebära en skillnad att inte bara välja rätt mat utan också rätt förpackning.

Fem gånger lägre CO2-utsläpp

En färsk studie utförd av institutet för energi- och miljöforskning (ifeu) i Tyskland jämförde miljöprestandan hos Tetra Recart och andra livsmedelsförpackningar. Det visar att Tetra Recart har en mycket lägre klimatpåverkan än aluminiumburkar och glasburkar under sin livstid – inte minst när det gäller energiförbrukning och det resulterande koldioxidavtrycket.

Det konstaterades att Tetra Recarts koldioxidutsläpp var fem gånger lägre än för aluminiumburkar och glasburkar hela vägen från utvinning av råvaran till tillverkning, distribution och avfallshantering.

Det här beror till stor del på att energiförbrukningen är mycket högre för andra material än för Tetra Recart‑förpackningar. Under hela processen visade sig Tetra Recart använda två tredjedelar mindre energi än aluminiumburkar och glasburkar.

Till att börja med är det mycket mer energiintensivt bara att producera glaset för en glasburk eller utvinna råvaran för en aluminiumburk än att anskaffa träfiber för kartong, säger Mario Abreu, Vice President for Sustainability, Tetra Pak.

Ansvarsfullt anskaffat förnybart råmaterial

Kartong kräver också mindre energi att återvinna än andra material. ”Ifeu-studien indikerar att en glasburk eller aluminiumburk inte nödvändigtvis är bättre för miljön bara för att den kan återvinnas”, säger Abreu.

”Man kan till och med säga att tenn och glas har en mer skadlig inverkan på miljön eftersom de inte kan ersättas, till skillnad från trä. Att använda kartong för att paketera livsmedel är en mycket mer klimatsmart användning av jordens resurser, när det är ansvarsfullt anskaffat, som vår FSC™ certifierade kartong.”

Nu när världens befolkning beräknas att uppgå till 8 400 000 000 människor år 2030 och oron för att jordens resurser utarmas i en ohållbar takt, ökar trycket att hitta sätt att göra mer av mindre.

”De flesta av oss håller med om att den globala uppvärmningen är den största miljöfrågan i dag. Vi bör minska våra koldioxidutsläpp överallt vi kan. Ett enkelt sätt att göra det är genom att göra rätt förpackningsval när vi köper vår mat. Och den här studien visar att Tetra Recart är det mest gynnsamma miljövalet”, säger Abreu.

”Varför skulle du välja en aluminiumburk eller glasburk framför kartong när du kan få samma goda mat till en bråkdel av miljökostnaden?"

Jämförande livscykelbedömning utförd av ifeu, Tyskland, enligt ISO 14040/44. Referensgranskad av en kritisk tredjepartsgranskningspanel. Miljöjämförelse i Italien, Tyskland och EU 28+2; genomsnittet i Europa, 2017. Återvinningsgrad: Tetra Recart 44 %, glasburk 73 %, aluminiumburk 76 %. Fördelningsfaktor 50 %. Kategori konserverade tomater.


Livscykelanalysrapporter för Tetra Recart

FSC-licenskoden för Tetra Pak är FSC™ C014047.

Tetra Recarts hållbarhet infografik