Insaltnings- och torrsaltningsutrustning för ost

Ost kan saltas på två sätt. Det första sättet är insaltning, som görs genom att osten sänks ned i en koncentrerad saltlag där den absorberar salt från saltlagen. Det andra sättet är torrsaltning, där torrt salt tillsätts direkt på ostmassan och får absorbera.

Ost saltas av två huvudorsaker. Den första anledningen till saltning av ost är att sakta ned eller stoppa den bakteriella processen med att omvandla laktos till mjölksyra. Det mesta av laktosen avlägsnas under saltningsprocessen. Om osten inte saltats innehåller den kvarvarande fuktigheten tillräckligt med laktos för att producera mer syra än vad som är idealiskt för en korrekt ostmassemognad. Den andra anledningen till att ost saltas är smaken. För ost med kanter är det dessutom så att saltningen drar fukt från ytan så att ostens kanter börjas bildas, vilket även har en tendens att hämma bildandet av många mögelsorter.​

Tetra Tak Torrsaltare, saltningsutrustning för ost

Tetra Pak Torrsaltare

Tetra Pak Torrsaltare mäter upp en exakt andel salt i ett flöde av mozzarella som kommer ut från kokaren/töjaren. Ostproduktionen mäts i vikt