​​Tetra Pak® Kvargtank H2
Horisontell ostmassatank för keso

Tetra Pak® Kvargtank H2 är en helt sluten, helautomatiserad tank som kan rengöras fullständigt på plats (CIP) och är konstruerad enligt USDA-standard.

Den helt slutna Tetra Pak Kvargtank H2 minskar risken för att luftburna yttre eller biologiska partiklar kommer in i processen och att den omgivande miljön påverkar aspekter som mjölkens temperatur under processen. Behållaren har ett uppvärmningshölje som använder ånga för att försiktigt hetta upp ostmassan.

Omrörarknivarna i Tetra Pak Kvargtank H2 är konstruerade för att ge en enhetlig partikelstorlek i ostmassan. Behållaren finns i volymer från 20 000 till xx 000 kg.

Obs! Tetra Pak Kvargtank H2 finns endast på USA-marknaden.

Tetra Pak Sherping HCCV