Utrustning för hantering av glass

Med ”hantering” avses alla moment som utförs efter att en produkt har formats, dvs. den lyfts upp, vänds upp och ned, doppas i choklad och hålls kvar där tills chokladen har frusit och produkten kan placeras i ett omslagspapper.

Vår hanteringsutrustning har en unik fördel som ökar precisionen vid inslagning. Produktens nedläggningshastighet anpassas automatiskt efter omslagspapperets hastighet. På så sätt förhindras att produkten hamnar fel, hygienförutsättningarna säkerställs och produkt- och papperssvinn minskar. Det är en patenterad teknik som sänker kostnaderna väsentligt för glassproducenter.

UTRUSTNING

Tetra Pak® Doppnings- och överföringsenhet

Tetra Pak Doppnings- och överföringsenhet M för glassprodukter

Tetra Pak Doppnings- och överföringsenhet lämpar sig för överföring av frusna pinnglassar, sandwichprodukter, strutar och våffelbägare.