Tetra Pak® Mixer

Snabb och pålitlig blandning av ingredienser

  • Snabb och pålitlig produktion tack vare höga klipp- och energiupptagningshastigheter
  • Ett fullständigt tätt system (som uppfyller EHEDG och 3A) säkerställer livsmedelsskyddet
  • Vakuumsystem förbrukar 50 % mindre vatten och 70 % mindre energi än konkurrerande modeller, vilket håller driftkostnaden nere
Tetra Pak® Mixer

Tetra Pak® Mixer för snabb och tillförlitlig mixning

Återcirkulationsblandare för emulgering och hydratisering av pulver och andra ingredienser samt standardisering av mjölk.

KAPACITET
5 000 liter/timme–40 000 liter/timme

TILLÄMPNINGAR
Berikade mejeriprodukter

Obs! Produkten har fått ett nytt namn. Tidigare namn: Tetra Almix

Funktioner

Automatiserat, slutet system

Automatiserat, slutet system

Förbättrar livsmedelsskyddet

Det finns ingen risk för att föroreningar kommer in i systemet eftersom det är helt tillslutet för att säkerställa produkthygienen. Hela blandaren är utformad för sanitär beredning och kan konfigureras så att den uppfyller kraven för både EHEDG och 3A.

Slutproduktens hållbarhet förlängs även genom avluftning, eftersom det gör miljön ogynnsam för mikroorganismer.

Vakuumsystem

Vakuumsystem

Möjliggör effektiv blandning

Vakuumsystemet möjliggör kontrollerad och pålitlig automatisk dosering av pulveringredienser. Det suger in ingredienserna i blandaren, vilket innebär att operatören inte behöver utföra det här tunga arbetet. Produkten avluftas (luften tas bort från den), vilket ger längre drifttid i efterföljande led på produktionslinjen. När det finns luft i produkten blir det avlagringar i utrustningen längre fram på produktionslinjen, vilket innebär att den behöver rengöras oftare.

”High shear head”

”High shear head”

Möjliggör effektiv, snabb och upprepningsbar blandning

Detta är själva hjärtat i ”high shear head” Klipp- och energiupptagningshastigheterna är avsevärt högre här än i konventionella blandarkärl. Blandaren är därför lämplig för fördelning, upplösning och emulgering av fasta ingredienser i vätska samt homogenisering och emulgering av vätska i vätska. Blandningsprocessen är så snabb att den till och med kan lösa upp erkänt svåra ingredienser, till exempel pektin, på ett par sekunder.

Frekvensomvandlare

Frekvensomvandlare

Ekonomisk användning av resurser

När ett tryck på 500 mbar har uppnåtts i tanken regleras motorn till rätt nivå med hjälp av en frekvensomvandlare i blandarens vakuumsystem. Kontrollsystemet skickar information om mängden vakuum (undertryck) som krävs för de olika stegen i processen. När motorn saktar ned värmer den upp vattnet (som används för att hålla vakuumpumpen försluten) mindre. Det innebär att vattnet håller rätt arbetstemperatur under längre tid. Detta minskar den totala vattenförbrukningen med upp till 50 % och energiförbrukningen med upp till 70 %.

Pulverventil

Möjliggör problemfri pulverhantering

Pulverventilen är unik för ”high shear mixers” från Tetra Pak. Den stängs omedelbart om det av någon anledning uppstår en vakuumförlust. Det eliminerar risken för bakåtflöde i pulversystemet och förhindrar blockeringar, vilket skulle stoppa produktionen.

Automatiserad nivåkontroll

Automatiserad nivåkontroll

Möjliggör smidig, avbrottsfri produktion

Nivåkontrollen fungerar i kombination med produktinloppet/-utloppet så att rätt mängd vätska cirkulerar i systemet. Om nivån blir för hög eller för låg återställer den belastningsgivar- och frekvensstyrda utloppspumpen den till önskad nivå. Mängden pulver (till exempel socker, laktos eller stabiliseringsmedel) i blandningen varierar under produktion. Men oavsett hur mycket pulver som tillförs i blandaren säkerställer systemet en stabil produktion.

Alternativ

Pulvertrattar

Pulvertrattar

Specially designed for High Shear Mixers with vacuum for optimal and hygienic powder introduction

För din Tetra Pak "High Shear Mixer" finns det trattar i storlekarna 100 liter, 250 liter, 350 liter och 2 000 liter. Pulvret matas in i trattarna uppifrån. För de större modellerna krävs en plattform. Pulvret sugs in i blandaren i en koncentrerad pulverfas för att minimera luftinneslutningen. Den vibrerande motorn förhindrar ojämn fördelning vid pulvertillförseln. Avståndet mellan tratten och blandaren kan vara upp till åtta meter.

Fattömmningssystem

Fattömmningssystem

Designed for efficient emptying of the drum to minimize waste

Ingredienser levereras på fat (hinkar, behållare eller tunnor). För att fatet ska tömmas så grundligt som möjligt placeras ett rör inuti fatet och används för att suga upp ingrediensen. Det fungerar tack vare vakuumet i blandaren. På så sätt förhindras svinn av dyra ingredienser. När produktionen är klar placeras röret i CIP-stationen och rengörs i CIP-loopen tillsammans med Tetra Pak högklippningsblandaren.

Integrerad automation

Integrerad automation

Få ut mesta möjliga av din mixer

Få fler smarta funktioner och smidig integrering med sömlös, robust automation baserad på Tetra Pak® PlantMaster-teknik, inklusive:

  • Automatisk uppdatering för alla receptvarianter på några minuter, tack vare ingrediensmärkning
  • Snabba och enkla byten mellan Cleaning In Place-program (CIP) med fjärrsupport från processingenjören – inga besök på plats krävs
  • Snabbare pulvertillsats
  • Mindre produktsvinn
  • Färre/kortare driftstopp
  • Fullständig spårbarhet och livsmedelssäkerhet utan kompromisser