Hur säkerställer du livsmedelskvalitet?

Livsmedelskvalitet handlar om smak, färg, textur och näringsvärde i den mat vi äter.

Traditionellt sett har producenter använt smakpaneler eller människor som teprovare för att analysera dessa svårmätbara faktorer. Specialister från Tetra Pak tittar hela tiden på forskningsresultat och ny teknik för att hitta nya, innovativa sätt att övervaka livsmedelskvalitet. Och vi hjälper till att utforma tillverkningsprocesser som låter våra kunder tillverka produkter effektivare och mer ekonomiskt, och samtidigt bibehålla högsta möjliga standard vad gäller livsmedelskvalitet och livsmedelsskydd.

Tetra Pak har hjälpt hundratals kunder runt om i världen att utveckla system för kvalitetssäkring av livsmedel. Varje system är utformat för att möta specifika behov, men omfattar vanligen följande:

  • En konstruktionsstandard som definierar kvalitetsattribut för varje produkt
  • Optimerade tillverkningsprocesser och driftsprocedurer som följer kvalitetsplanen
  • Mät- och analysverktyg för att övervaka produktionen och uppnå önskad kvalitet.

Tetra Pak har utvecklat en enorm erfarenhet och ett gott rykte inom livsmedelsskydd genom att arbeta med världens ledande livsmedels- och dryckestillverkare. Vi utvecklar ständigt nya sätt att bistå våra kunder med förpackningsmaterial, utrustning och tjänster.

Därför väljer kunder runt om i världen att samarbeta med Tetra Pak inom livsmedelskvalitet och livsmedelsskydd. Vill du veta mer om vår viktiga roll? Läs mer här.

Teknik för livsmedelskvalitet.
 En handskakning