cirkulär ekonomi

Rapport: Framtidens cirkulära ekonomi

Hur kan vi arbeta mot en klimateffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp? Ta del av insikter och kunskap som du kan använda inom din verksamhet.

Svanenmärkt dryckeskartong

Tetra Pak först i världen att erbjuda en Svanenmärkt dryckeskartong

Nu blir det ännu enklare för konsumenter i Norden att välja hållbara produkter. Tetra Rex® Plant-based är världens första förpackning som får miljömärkningen Svanen. Det är en av de mest välkända och betrodda miljömärkningarna för konsumentprodukter i Norden. Gör som hälften av alla nordiska konsumenter: leta efter Svanenmärkningen nästa gång du handlar.

Tetra Pak gör det goda valet enkelt

Varje dag utvecklar vi klimateffektiva förpackningar som gör det goda valet enkelt för dig när du handlar. Förpackningar från Tetra Pak har en lägre klimatpåverkan än motsvarande förpackningar av glas och plast. Dessutom är de återvinningsbara. Kartongen i våra förpackningar är certifierade av FSC™ som garanterar ett hållbart skogsbruk. Vi har redan levererat över 500 miljarder FSC-märkta förpackningar världen över.

 

Tetra Pak levererar framtidens förpackningar

Tetra Pak har hållbarhet och innovation i generna. Hela vår existens bygger på en innovation som förändrade hur livsmedel hanteras och distribueras på ett hållbart och hälsosamt sätt. Sedan dess 

har vi levt upp till vårt löfte om att bevara det goda – både maten, människorna och planeten som vi bor på.

Vårt arbete fortsätter. Med innovativa produkter och lösningar leder vi utvecklingen för att leverera ramtidens goda förpackningar.

Förväntningar på framtidens förpackningar

Med ökade krav på minskad klimatpåverkan hos våra livsmedelsproducenter, måste även förpackningen vara en del av lösningen. Kartongförpackningar bidrar till minskade koldioxidutsläpp och lägre andel fossil plast utan att försämra sin förmåga att bevara maten på ett bra sätt. Samhället i stort arbetar för att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi där produkter och material i allt större utsträckning kan återanvändas. Därför är våra förpackningar alltid återvinningsbara. Med ny teknik och digitalisering kan vi erbjuda bättre spårbarhet och transparens som möjliggör för konsumenter att göra hållbara val. Genom spårbara data kan vi dela värdefull information med fler och göra det goda valet enkelt.
Infografik

Framtidens förpackningar – redan idag

På Tetra Pak lever vi för att utveckla hållbara och innovativa förpackningar. Vi är stolta över alla de hållbarhetsfördelar som våra förpackningar har redan nu – och de vi vet kommer i framtiden. Genom att utföra så kallade livscykelanalyser tar vi reda på vilken klimatpåverkan våra förpackningar har jämfört med andra, och kan tydligt visa deras relativt låga klimatpåverkan.
Infografik

Framtiden är växtbaserad

Tetra Pak är världsledande inom växtbaserade material för dryckeskartonger. Förpackningar med växtbaserad plast har lägre klimatpåverkan än de med fossil plast. Vårt mål är att alla lastkomponenter i våra förpackningar ska vara växtbaserade så att vi helt kan sluta använda fossil plast. Vi har redan påbörjat resan dit. Till och med 2018 har vi levererat över en halv miljard förpackningar med växtbaserad plast i Norden.
Infografik

Framtidens förpackningar på två minuter

Den 13 november anordnade vi ett frukostseminiarium i Stockholm tillsammans med WWF och Stora Enso. Missade du eventet? Se vår summering.

Framtidens förpackningar på två minuter

Den 13 november anordnade vi ett frukostseminiarium i Stockholm tillsammans med WWF och Stora Enso. Missade du eventet? Se vår summering.