Vi hjälper småbrukare att producera lokal mjölk av hög kvalitet

Enligt International Farm Comparison Network står småbrukarna just nu för 377 miljoner av de 960 miljoner ton mjölk som produceras i världen.1

Inom den närmaste tioårsperioden kommer vår globala efterfrågan på mjölk att överstiga utbudet, vilket sätter en enorm press på mejeriindustrin.2 Med vår branschexpertis hjälper vi till att minimera livsmedelsförluster och säkerställa långsiktiga leveranser av lokalt producerad kvalitetsmjölk. 

År 2011 lanserade vi våra mjölkproduktionscentra, som är ett program som syftar till att sammanföra lokala småbrukare med mejeriföretag. Inom ramen för programmet tillhandahåller vi även relevanta kylningsinfrastrukturer och teknik samt utbildningstjänster som bidrar till att öka utbudet av lokalt producerad kvalitetsmjölk. 

Som ett resultat av detta har fler än 54 000 småbrukare sedan starten levererat mjölk till våra kunder och har därmed fått tillgång till formella marknader, vilket i sin tur innebär förbättrad levnadsstandard och ökade intäkter för de lokala lantbrukarna.

Vi hjälper 54 000 småbrukare att leverera mjölk till kunder inom ramen för våra mjölkproduktionscentra

Produktionen per ko har ökat med 150 % i Kenya

Småbrukarnas månadsintäkter har ökat med 144 % i Bangladesh

Mjölkproduktionsutveckling i Nicaragua

Moving food forward.

Förbättrad mjölkinsamling för upp till 10 000 lantbrukare i Bangladesh

I Bangladesh producerar över 90 procent av mjölkbönderna små mängder mjölk som inte motiverar långväga transporter. År 2011 hjälpte vi – tillsammans med vår kund PRAN RTL, svenska Sida och UNIDO – till att starta fem mjölkproduktionscentra som har som uppgift att förbättra infrastrukturen för insamling och transport av mjölk. Med lokala insamlingscentra inom 15–25 km kan vi se till att även riktigt småskaliga lantbrukare kan leverera sin mjölk två gånger om dagen, vilket ökar mjölkproduktionen per ko med 143 procent och den genomsnittliga månadsinkomsten per småbrukare med 144 procent.

Mjölkproduktionen i Uganda har ökat med 79 procent

Ugandas mejerisektor har en avgörande roll i landets ekonomiska utveckling och är en viktig näringskälla för landets invånare. Sektorn står dock inför olika processutmaningar: 67 procent av mejeriprodukterna går förlorade till informell insamling och ineffektiva värdekedjor. Inom ramen för Pearl Dairy Farm Community bidrog vi med praktiskt tekniskt stöd åt 1 000 mjölkbönder i sydvästra Uganda, sammanförde dem med ett mejeriföretag och ökade mjölkproduktionen med i genomsnitt 79 procent per gård.

VÅR RESA

Hur kan vi öka tillgången till säker och näringsriktig mat?

Vi har lovat att göra livsmedel säkra och tillgängliga genom att kombinera vår livsmedelsförpackning, process och tekniska expertis.

Hur kan vi minska slöseriet med mat?

I samarbete med våra kunder utvecklar vi livsmedelsbearbetningslösningar av hög prestanda som minimerar livsmedelsförlusterna och skapar förpackningslösningar som bidrar till längre hållbarhetstid och minskat matsvinn.

Hur kan vi bygga hållbara värdekedjor för livsmedel?

I samarbete med våra leverantörer och partners stöder, utvecklar och levererar vi lösningar som främjar hållbar produktion, process, förpackning, distribution och konsumtion.

UTFORSKA MER

Våra partnersamarbeten

Om vi ska kunna göra någonting åt problemen med livsmedelssäkerhet och nutrition i världen krävs det att flera intressenter går samman. Upptäck vilka partners och nätverk vi samarbetar med i det här arbetet.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev där vi rapporterar om utmaningar i branschen och delar med oss av våra insikter här på Tetra Pak.

SÅ BIDRAR VI

[1] https://www.tetrapak.com/sustainability/food/food-availability/dairy-hubs 

[2] https://www.tetrapak.com/sustainability/food/food-availability/dairy-hubs