Ständigt hög nivå på engagemanget

Engagerade och produktiva medarbetare är nyckeln till att uppnå våra ambitioner för vår verksamhet. Under 2019 genomförde vi vår enkät om medarbetarengagemang som vi gör vartannat år, och som gav flera positiva resultat, bland annat:

  • Ett högt deltagande på 87 %, det högsta någonsin.
  • Vår totala engagemangspoäng ligger stabilt på en hög nivå.
  • Våra medarbetare fortsätter att tro på våra värderingar.
  • Förbättringar inom karriärutveckling och personlig utveckling.

Men vi arbetar vidare med särskilda områden som rör hastigt genomförda förändringar och process- och kundfokus. Framförallt för att det är nyckelområden för vår Strategi 2030. Vi har satt in och kommunicerat åtgärder och kommer att genomföra två mindre elektroniska ”Pulse”-enkäter under 2020 för att följa upp på de här åtgärderna och styra upp kursen om det behövs.

Gemensamma värderingar

Vi anser att gemensamma värderingar är en förutsättning för lagkänsla och gemensamma mål. I en så mångfasetterad verksamhet som vår, är det viktigare än någonsin att skapa ett gemensamt ”språk”.


Våra värderingar är:

  • Kundfokus och långsiktighet
  • Kvalitet och innovation
  • Frihet och ansvar
  • Teamwork och glädje

Vi uppmärksammar framgångar och blickar framåt

Det är viktigt för oss att uppmärksamma positiva beteenden och goda prestationer. Vi visar uppskattning för våra kolleger på olika sätt. Alla medarbetare kan till exempel nominera en kollega till ett Excellence Award i fyra olika kategorier: kund, innovation, operativ verksamhet och ledarskap. Vi uppmärksammar även lagarbete med hjälp av utmärkelser för årets bästa marknad och fabrik.
Kundanläggning, Tetra Pak-operatör och kund