EN FÖRNYBAR INNOVATION

Tetra Rex Plant-based är gjord helt av certifierade, förnybara material. Den består till största del av kartong från träfiber, precis som alla våra förpackningar. Korken, halsen och de skyddande lagren är gjorda av växtbaserad plast från sockerrör. Att välja växtbaserat innebär att sluta jordens eget kretslopp för koldioxid. Fossila råmaterial fyller atmosfären med ny koldioxid medan växtbaserade material binder koldioxiden eftersom de ständigt växer och förnyar sig själva.  

Bonsucro and FSC certification

EN CERTIFIERAD KARTONGFÖRPACKNING

Tetra Rex Plant-based bär flera prestigefulla certifieringar. Två av dem, FSC® och Bonsucro, är särskilt viktiga.  

FSC® står för Forest Stewardship Council® och stöttar hållbart och ansvarsfullt skogsbruk. Du kan läsa mer om det här. Licenskoden är FSC™ C014047.  

Bonsucro är en certifiering som stöttar hållbar produktion av sockerrör. Tetra Paks certifieringskod är BONS-C-0119. Läs mer om Bonsucro här.

Dessa certifieringar vägleder konsumenter i att göra medvetna val, och möjliggör för våra kunder att göra mer korrekta och transparenta anspråk såväl i marknadsföring som på den faktiska produkten. Viktigast av allt är att en certifierad förpackning med all säkerhet också är en hållbar förpackning. Läs mer om alla våra certifieringar här

EN ÅTERVINNINGSBAR FÖRPACKNING

Alla våra kartongförpackningar är återvinningsbara. Det är viktigt för att kunna erbjuda konsumenter och kunder ett klimatsmart alternativ.  

Efter att ha samlats ihop och sorterats skickas de tomma kartongförpackningarna  till en återvinningscentral där de hälls ned i en enorm mixer. Därefter tillsätts vatten för att separera materialen. Polymerer, aluminium och pappersfiber skiljs åt. De återvunna materialen kan sedan användas för att tillverka nya produkter. Använda kartongförpackningar kan exempelvis bli till toalettpapper, servetter – eller nya kartongförpackningar. Pappersfiber är starka och tål att återanvändas minst sju gånger. 

Det råder inga tvivel om att återvinning är en viktig del av cirkulär ekonomi. Läs mer här

Vi arbetar ständigt för att förbättra processen genom en serie projekt där vi stöttar städer och länder i att skala upp möjligheterna för sina invånare att återvinna.

VÅR AMBITION FÖR FRAMTIDEN

Hållbara kartongförpackningar för livsmedel är viktigare än någonsin. De är nyckeln till en ljus och klimatsmart morgondag. Som företag vill vi bli ännu bättre inom tre betydande områden:

  • Öka mängden kartong i hela vårt förpackningssortiment. Idag ligger vi i genomsnitt på 70 %. Målet är att komma upp till 95 % inom de närmaste åren. 
  • Ersätta fossil plast med växtbaserade alternativ. Växtbaserad plast är ett utmärkt sätt att minska vårt klimatavtryck. Att fortsätta utvecklingen av mer klimatsmarta, växtbaserade och innovativa alternativ är därför vår högsta prioritet. Läs mer om vårt arbete här
  • Förbättra återvinningsbarheten och tillhörande infrastruktur. Att förbättra återvinningsbarhet kan göras på många olika sätt. På Tetra Pak utforskar vi ständigt hur materialkompositionen kan förfinas, liksom hur vi kan förändra och förbättra beteendet hos konsumenter. För att förbättra infrastrukturen kopplad till återvinning samarbetar vi med en rad andra viktiga aktörer för att öka både kapaciteten och antalet anläggningar.