Lokala lösningar på global förändring

Vår nya uppsättning mål och relevanta mått kan delas in i sex kategorier: konsumentmedvetenhet, kundmedvetenhet och samarbete, insamling och sortering, fiberåtervinning, återvinning av polymerer och aluminium (PolyAl) samt en ökning av värdet av återvunna material. Nedan listas några exempel på våra mått i praktiken:

Sortering: Användning av robotteknik för att effektivisera återvinningen

Carton Council, som vi var med och grundade, letar alltid efter nya möjligheter att integrera smart teknik i anläggningarna för kartongåtervinning. 

I ett spännande pilotprogram under ledning av Carton Council, AMP Robotics och det Colorado-baserade återvinningsföretaget Alpine Waste & Recycling, arbetar ett team med att lära robotar att återvinna. Robotsystemet, AMP:s Cortex, använder robotteknik och artificiell intelligens för att lära sig identifiera och ”greppa” livsmedels- och dryckeskartonger. Systemet installerades i slutet av 2016 och har en plockhastighet på 60 kartonger per minut, genomsnittet för manuellt arbete är 40 plockningar per minut. De separerade kartongerna säljs och omvandlas till nya produkter och material som annars skulle gå till en deponi dirigeras om och återbearbetas.

Cortex håller nu på att lära sig att känna igen och separera kartonger och kan dela med sig av sina ”kunskaper” till liknande robotar på andra återvinningsanläggningar. Det går även att ”lära” systemet att plocka ut andra objekt, till exempel förorenande ämnen. Cortex är en lovande långsiktig lösning för att hålla jämna steg med de ständigt växande volymerna och de olika typerna av förpackningsmaterial -och format i återvinningsflödet.

Insamling: Regering vill ta del av våra erfarenheter

Vår breda erfarenhet av olika modeller för hållbar återvinning och insamling samt pilotprojekt för använda dryckeskartonger har gjort oss väl lämpade för att utveckla och dela med oss av viktiga lärdomar och best practice. I Kina har regeringen bett om våra synpunkter som en politisk referens för sitt nya mål beträffande avskiljning och reducering av svinn. Med början år 2017 har vi projekt som pågår i tre stora städer – Shanghai, Nanjing och Chengdu. Vi stödjer lokala insamlingspartner i att optimera deras insamlingsmodeller, replikerar dem i andra kommuner och visar best practice för lokala myndigheter.

Konsumentmedvetenhet: Återvinning intar scenen

Med ekonomiskt stöd från Tetra Pak har man i Brasilien startat två initiativ för att – med hjälp av teater och en mobil biograf – sprida budskapet om hur viktigt det är med återvinning.

I Brasilien är det främst i stadskärnorna som människor har tillgång till bio. På landsbygden är det ofta långt till närmaste biograf. I syfte att kombinera underhållning med ett miljöbudskap startade man därför en mobil biograf. Det här är projektet ”Reciclo de Cinema”. Före varje föreställning håller ett team en kort och underhållande presentation om återvinningens betydelse och dess inverkan på jorden. Sedan projektet startade 2008 har vi besökt 644 städer med en total publik på cirka en miljon människor.

Sedan 2015 har en rolig, interaktiv pjäs spelats i köpcentrum över hela Brasilien. Pjäsens budskap handlar om hur och var människor kan återvinna. ”Palco da Reciclagem” är en produktion som berättar historien om en familj som utforskar hur deras mjölkkartonger återvinns – från det att förpackningen lämnar deras hem och genom alla stadier tills den blivit en ny produkt. Pjäsen har redan setts av över 34 000 människor.

Återvinningskärl