Bilaga till vår globala hållbarhetsredovisning

Miljö och hållbarhet blir allt viktigare parametrar för framgångsrika varumärken. Samtidigt tar konsumenter alltfler miljömedvetna köpbeslut. Vårt aktiva arbete i norra Europa ger resultat och vi uppnår minskad klimatpåverkan, samtidigt som vår försäljning ökar. Vi arbetar också med att reducera våra kunders påverkan genom att erbjuda förpackningslösningar som i allt större utsträckning är växtbaserade. Läs om hur vi vill uppmuntra till goda och aktiva val i vardagen och om vår resa mot en allt starkare hållbarhetsprofil i samarbete med partners genom hela värdekedjan, till exempel med våra kunder och leverantörer. Tetra Paks övergripande hållbarhetsarbete redovisas i vår globala hållbarhetsredovisning. Här kan du ta del av dokumentet.
Person taking a walk in the forest

Kokosmjölk i en god förpackning

Santa Marias kokosmjölk är en storsäljare och en viktig ingrediens i många asiatiska rätter. Under det gångna året lanserades produkten i en klimatsmart kartongförpackning från Tetra Pak. Nu kan konsumenter njuta av en fylligare smak utan tillsatser. Samtidigt beräknar Santa Maria att klimatpåverkan reduceras avsevärt. Ett gott val på mer än ett sätt. Genom att ersätta aluminiumburkar med kartongförpackningar minskar växthusgasutsläppen med 81 procent. Det motsvarar 796 ton koldioxidutsläpp som genereras i produktionen av förpackningen*. Den nya kokosmjölksförpackningen, består till 72 procent av växtbaserat material. *Enligt Santa Marias beräkningar. Läs mer i vår bilaga för norra Europa.
Santa Maria Coconut Milk

Flytande ägg – nu i Tetra Rex® Plant-based

Balticovo är den största äggproduktstillverkaren i norra Europa med mer än 45 års erfarenhet. Under 2019 relanserades bolagets sortiment med flytande äggprodukter under det nya namnet Eva. Samtidigt gick Balticovo över från HDPE-förpackningar till Tetra Rex Plant-based. Verksamheten har ett starkt hållbarhetsfokus, både när det kommer till djurhållning och förpackningsval. Genom att endast använda ägg från frigående hönor och dessutom byta till en klimatsmart kartongförpackning har Balticovo accelererat sin förändringsresa. Med ett nytt varumärke och en ny förpackning har bolaget siktet inställt på att öka exporten så att fler konsumenter kan njuta av en enklare vardag.
Eva package on a counter
Sustainability Report 2020

Ladda ner vår globala hållbarhetsredovisning 2020

Läs mer om vårt globala hållbarhetsarbete och ladda ner tidigare hållbarhetsrapporter på vår globala webbplats under fliken sustainability.

Enabling Transformation in North Europe

Ladda ner vårt komplement för norra Europa 2020