​​สำหรับสื่อมวลชน


สำหรับสื่อมวลชน Local press contact

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

689 ภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 36

ถนนสุขุมวิท (ซอย 35) คลองตันเหนือ

วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร 02 018 3000

Tetra Pak (Thailand) Limited

689 Bhiraj Tower, 36th Floor,

Sukhumvit Road (Soi 35) Klongton Nua,

Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Phone: +66 2 018 3000

 

ฐาปนี จันทร์หอม

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทร 02 018 3384

อีเมล Tapanee.junhom@tetrapak.com

 

Tapanee Junhom

Communications Manager

Phone: +66 2 018 3384

อีเมล Tapanee.junhom@tetrapak.com


ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย

ปวริศา ธนวจีรัณ

โทร 02 627 3501 ต่อ 107 และ 155

อีเมล TetraPakThailand@hkstrategies.com


Hill+Knowlton Strategies

Pawalisa Thanawajeran

Phone: +66 2 627 3501 ext 107 & 155

Mail: TetraPakThailand@hkstrategies.com


ติดต่อเรื่องทั่วไป

Other inquiries
อีเมล contactTH@tetrapak.com Mail: contactTH@tetrapak.com