​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tetra Pak Index 2017
เผยกลยุทธ์การเติบโตของแบรนด์ไทย
ในยุค Connected Consumers​

​กรุงเทพฯ (7 กันยายน 2560) –  กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่เรียกว่า Connected Consumer ซึ่งใช้เวลามากกว่า 4 ชม.ในแต่ละวันในการท่องอินเทอร์เน็ต กำลังเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลอย่างมากทั้งในแง่อำนาจการจับจ่าย รวมถึงการชี้ชะตาของแบรนด์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่สูงถึงกว่าร้อยละ 67 และการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือที่สูงถึงร้อยละ 1331  อีกทั้ง ยังมีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก (4.14 ชั่วโมงต่อวัน) ทำให้แบรนด์ต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค บริษัทเต็ดตรา แพ้ค จึงได้ทำรายงานข้อมูลเชิงลึก Tetra Pak Index 2017 เพื่อเผยถึงความสำคัญในการปรับตัวและสร้างสรรค์กลยุทธ์เพื่อการเข้าถึง สื่อสาร รวมถึงสร้างโอกาสใหม่ ๆ เชิงธุรกิจจากกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่นี้​​

รายงาน Tetra Pak Index ฉบับที่ 10 ภายใต้หัวข้อ 'The Connected Consumers' ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนกว่า 70,000 คน ใน 57 ประเทศ เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคกลุ่มนี้ ซึ่งรวมไปถึงวิธีที่พวกเขาเชื่อมต่อกับแบรนด์ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ผลการศึกษาพบว่า หากแบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ขยายตัวต่อเนื่องกลุ่มนี้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีผู้เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนถึงร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับโลกที่ร้อยละ 91 โดยถือเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่เลือกซื้อสินค้าและเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ นอกจากนี้ คนไทยยังมีอัตราการมีส่วนร่วมกับแบรนด์บนโซเชียลมีเดียสูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยร้อยละ 44 ระบุว่าพวกเขาติดตามแบรนด์ที่พวกเขาชื่นชอบ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยระดับโลกอยู่ที่ร้อยละ 37 เท่านั้น2 นอกจากนี้คาดว่าภายในปี พ.ศ. 2560 อีคอมเมิร์ซจะขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ 20 หรือมีมูลค่าสูงถึง 2.52 ล้านล้านบาท3 อัตราการเติบโตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้ ชี้ให้เห็นว่าแบรนด์จำเป็นต้องก้าวตามการเปลี่ยนแปลงให้ทัน และปรับแผนกลยุทธ์ผ่านการริเริ่ม มีส่วนร่วม และสร้างบทสนทนาออนไลน์อย่างเหมาะสม


"ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีการเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ทั้งยังมีการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอติดอันดับต้น ๆ ของโลก ยิ่งไปกว่านั้นอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้บริโภคไทยสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ในทันที จึงสามารถโน้มน้าวความคิดและมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ได้ตัดสินใจได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ดังนั้นแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่แบรนด์เลือกใช้จึงเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารและเข้าถึงผู้บริโภคชาวไทยที่มีความหลากหลาย การทำคอนเทนต์ให้ตรงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งจำเป็นในการสร้างและหล่อเลี้ยงความสนใจของผู้บริโภคที่มีศักยภาพกลุ่มนี้เอาไว้" คุณรัตนศิริ ติลกสกุลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว​​

​​รายงานฉบับนี้ยังแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการบริโภคข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยเป็นเส้นตรง สู่เครือข่ายอันซับซ้อนและครอบคลุมหลายแหล่งข้อมูล การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของแพลตฟอร์มออนไลน์ยังเพิ่มความท้าทายให้กับแบรนด์ต่าง ๆ เนื่องจากผู้บริโภคคาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์และการสื่อสารที่ต่อเนื่องตลอดทุกช่องทางที่พวกเขาสามารถโต้ตอบด้วยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโซเชียลมีเดีย คอนเทนต์ที่สร้างโดยผู้ใช้ หรือโดยบุคคลที่สามทวีความสำคัญมากขึ้น หากมองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีประชากรที่ใช้โซเชียลมีเดียในหนึ่งเดือนมากกว่า 1,500 ล้านคน โดยร้อยละ 95 ของคน จำนวนนี้เข้าถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งนับเป็นอัตราส่วนที่สูงที่สุดในโลก4 การเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และความสะดวกในการซื้อหา เป็นปัจจัยสำคัญเพิ่มเติม ที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคในภูมิภาคนี้เลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์


นอกจากนี้ รายงานยังแสดงให้เห็นว่า แบรนด์สามารถใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและเข้าถึงผู้บริโภคได้ โดยข้อมูลสนับสนุนระบุว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวไทยถึงร้อยละ 43 กล่าวว่ามีความสนใจในเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร 'เป็นอย่างมาก5 หนึ่งในจำนวนนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว คือ การพิมพ์ digital codes ลงบนกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาความโปร่งใสในการตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ พื้นผิวของบรรจุภัณฑ์ยังสามารถเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ข้อมูลได้ทั้งสองด้าน โดยแบรนด์สามารถเก็บข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผู้บริโภคได้อย่างเฉพาะเจาะจง และในขณะเดียวกันสามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคได้


"เราสามารถกล่าวได้ว่าบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม คือช่องทางการสื่อสารและเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีศักยภาพสูงสำหรับการสื่อสารแบบสองทาง ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์และส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วโลกกว่า 1.9 แสนล้านกล่อง นับว่าเป็นการเข้าถึงผู้บริโภคมากกว่าโซเชียลมีเดียใด ๆ การนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่หลาย ๆ แบรนด์พิจารณาเลือกใช้ เพื่อเพิ่มประโยชน์จากการสร้างความสัมพันธ์ กับกลุ่ม Connected Consumer นอกจากนั้น เต็ดตรา แพ้ค ได้เริ่มทดลองการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่อย่าง Augmented Reality บนกล่องบรรจุภัณฑ์ของเรา เพื่อช่วยดึงดูด และเชื่อมต่อผู้บริโภครุ่นใหม่กับแบรนด์ของลูกค้าเราอีกด้วย" คุณรัตนศิริ ติลกสกุลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด สรุป


สนใจดาวน์โหลด Tetra Pak Index 2017 

ได้ที่  http://www.tetrapak.com/about/tetra-pak-index

_____________________________________________________________

1ที่มา: WeAreSocial, Digital in 2017 -South-East Asia.
2ที่มา: Thailand GWI Report, Q2 2017
3ที่มา: Thailand Electronic Transactions Development Agency, 2017
4ที่มา: Nielsen, E-Commerce: Evolution or Revolution in the Fast-Moving Consumer Goods World?
5ที่มา: Thailand GWI Report, Q2 2017.​

Tetra Pak Index Insights thumbnail

Tetra Pak Index 2017 - The Connected Consumer

Tetra Pak Index Thailand Press Release

Tetra Pak Index Thailand Press Release-EN

(pdf, 460 KB)
Download

How Brands Should Engage with Thailand’s Connected Consumers – Tetra Pak Index 2017

Tetra Pak Index_Connexted Consumer Insights Infographic1

Tetra Pak Index_Connexted Consumer Insights Infographic1

(Image, 166 KB)
Preview Download
Tetra Pak Index_Consumer Journey Infographic

Tetra Pak Index_Consumer Journey Infographic

(Image, 147 KB)
Preview Download