Bangkok, Thailand

​​​​​​เต็ดตรา แพ้ค มอบแผ่นหลังคา 1,500 แผ่น จากโครงการหลังคาเขียวฯ ช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล จังหวัดกาฬสินธุ์​

​​เต็ดตรา แพ้ค บริษัทชั้นนำของโลกในด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ส่งมอบแผ่นหลังคาจำนวน 1,500 แผ่น จากโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูบ้านเรือนของผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล ในพื้นที่อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายวันชัย สุวรรณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนในการส่งมอบร่วมกับผู้แทนจากบิ๊กซีสาขากาฬสินธุ์ และนายวีระศักดิ์  ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนรับมอบ

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เป็นโครงการที่ส่งเสริมการเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคาซึ่งจะนำไปบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและผู้ที่ขาดแคลน นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ ในปี 2553 โครงการหลังคาเขียวฯ ได้รับมอบกล่องเครื่องดื่มมากกว่า 200 ล้านกล่อง ซึ่งได้นำไปรีไซเคิลผลิตเป็นแผ่นหลังคากว่า 60,000 แผ่น และได้ช่วยเหลือครอบครัวหลายพันครัวเรือนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วสามารถนำไปบริจาคได้ที่จุดรับกล่องที่ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาใหญ่ทุกสาขาทั่วประเทศ


ในรูปจากซ้าย ไปขวา:
1. นาย ทรงยศ ไชยสิทธิ์ – ผู้จัดการบิ๊กซีสาขากาฬสินธุ์
2. นาย วันชัย สุวรรณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
3. นาย วีระศักดิ์  ศรีโสภา – รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
4. นาย สุรสิทธิ์  ขันติพันธุกุล – นายอำเภอหนองกุงศรี
5. นาย วิโรจน์ ทุงจันทร์ – รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี​

Download

1,500 Roof Sheet Donation in Kalasin (EN)

(pdf, 482 KB)
Download

Download Images

kalasin-greenroof7055

kalasin-greenroof7055

(Image, 583 KB)
Preview Download