THAI GREENROOF

โครงการหลังคาเขียว

มารู้จักกับกล่อง ยูเอชที

กล่องเครื่องดื่มยูเอชที ของ เต็ดตรา แพ้ค ใช้อย่างแพร่หลาย ในการบรรจุนม นมเปรี้ยว นมถั่วเหลือง น้ำผลไม้ ชา-กาแฟ และเครื่องดื่มอื่น ๆ ช่วยคงความสดรสชาติและคุณค่าสารอาหารของเครื่องดื่มไว้ได้นานหลายเดือน โดยไม่ต้องแช่เย็นและไม่ใช้วัตถุกันเสีย

มารู้จักกับ FSC

FSC™ หรือ Forest Stewardship Council เป็นมาตรฐานขององค์การพิทักษ์ป่าไม้ ซึ่งองค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกำไรจากความร่วมมือขององค์การจากทั่วโลก เช่น กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิต ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ไม้ องค์การผู้ให้การรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำระบบให้การรับรองไม้และผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดการป่าไม้เชิงพาณิชย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายื ดำเนินงานตามหลักการและกฎเกณฑ์การปลูกไม้แบบยั่งยืน คือมีการปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ใช้ไป

กล่องเครื่องดื่มของเต็ดตรา แพ้ค ติดฉลาก FSC™ ซึ่งเป็นการรับรองด้านการจัดการป่าไม้อย่างรับผิดชอบ เรายังทำงานร่วมกับ WWF ประเทศไทย และ FSC ในการรณรงค์ให้ทุกคนสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ FSC ผ่านกิจกรรมมองตรา ร่วมค้นหาป่า FSC

ขั้นตอนการจัดเก็บและรีไซเคิลกล่อง

การรีไซเคิล คือ กระบวนการนำสิ่งของที่เราใช้ไปแปรสภาพให้กลายเป็นวัตถุใหม่เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ กล่องเครื่องดื่ม UHT เป็นหนึ่งในวัสดุที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลเป็นวัสดุต่าง ๆ ได้มากมาย เพราะทุกส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็น กระดาษ พลาสติก และอะลูมิเนียมฟอยล์ ต่างก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบไหนที่เรียกว่า บรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ

บรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำคือ บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการประเมินเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากในขั้นตอนการผลิต วัตถุดิบ รวมไปถึงการจัดการของเสีย การที่ได้รับการรับรองว่าเป็นสินค้าคาร์บอนต่ำนั้นทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า สินค้านั้นมีความใส่ใจในผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและการรับผิดชอบต่อสังคม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อยากทราบเรื่องการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพิ่มเติม ติดต่อเรา

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​