THAI GREENROOF

โครงการหลังคาเขียว

โครงการหลังคาเขียว

เกิดจากการร่วมมือกันของ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมกับบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์รีไซเคิล กล่องเครื่องดื่ม โดย บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งมั่นในการดำเนินโครงการรณรงค์เพื่อสนับสนุนการคัดแยกจัดเก็บ และรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วให้ประสบความสำเร็จสูงสุด

โครงการ "หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" ที่มีแนวคิดการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครตั้งจุดรับกล่องเครื่องดื่ม จัดเก็บกล่องเครื่องดื่มผ่านทางมูลนิธิฯ และอาสา หลังคาเขียว ที่จะช่วยสร้างโลกสีเขียวให้กับส่วนรวม โดยการช่วยจัดเก็บกล่องและนำกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วกลับมารีไซเคิลเป็น แผ่นหลังคาซึ่งจะผลิตจากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อมอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ต่อสังคม

รู้จักหลังคาเขียว

หลังคาเขียวเป็นหลังคาที่ผลิตจากกล่องรีไซเคิลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดย 1 แผ่น มีขนาด 1 x 2.40 เมตร และใช้กล่องเครื่องดื่มประมาณ 2,000 กล่อง ในการผลิต

อยากรู้จักกับหลังคาเขียวให้มากขึ้นอีก

อยากทราบเรื่องการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพิ่มเติม ติดต่อเรา

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​