Düşük karbonlu bir döngüsel ekonomi inşa etme

Günümüzdeki tüketiciler daha çevre dostu tercihler yapmak istiyor. Gezegenimizi sürdürülebilir tüketim ve üretim yoluyla korumakla her zamankinden daha fazla ilgileniyorlar.

Döngüsel bir ekonominin büyümesi için sürekli bir birincil ham madde girişi gereklidir. Bitkilerden veya biyokütleden elde edilen yenilenebilir malzemeler yenilenebilir ve yeniden yetiştirilebilir. Bunlar doğanın rejeneratif döngülerinin parçasıdır ve sorumluluk bilinciyle yönetilip, kaynak olarak kullanıldıklarında, birincil ham maddenin gelecekteki bulunabilirliğini güvence altına alırlar. Bitkilerden veya biyokütleden yapılmış malzemeler zaten sınırlı kaynaklardan elde edilen malzemelerin yerine geçebilir ve böylece daha esnek ekonomiler oluşturmaya katkıda bulunabilir.

Şu anda, Tetra Recart paketlerinin ortalama yenilenebilir malzeme oranı en az %67'dir. Uzun vadede, küçük ama gerekli alüminyum koruyucu bariyere dek tüm paketlememizi %100 yenilenebilir malzemeden yapmak için çalışıyoruz. Cam kavanozların ve teneke kutuların modern alternatifi olan paketlerimizde kullanılan yenilenebilir olmayan malzemelerin miktarını azaltmak ve sınırlı sürdürülebilir olmayan kaynaklardan uzaklaşmak için sürekli olarak çalışıyoruz.

Yenilenebilir malzemelerden yapılmış paketler, gelecek nesiller için çevreyi korumak açısından hayati önem taşıyor. Ahşap gibi yenilenebilir kaynaklar zaman içinde doğal olarak yeniden yetiştirilir ve sınırlı kaynaklar ile fosil yakıtlardan üretilen malzemelere bağımlılığımızı azaltmak karbon emisyonlarını düşürmeye yardımcı olur.

Paketlememiz esas olarak kartondandır ve bu karton Forest Stewardship Council™ (FSC™) sertifikalı ormanlardan ve diğer kontrollü kaynaklardan gelir. FSC™ etiketi, ağaç liflerinin tedarik zincirinde geriye doğru izlenmesini ve ormansızlaşmanın önlenmesi dahil olmak üzere, sürdürülebilir orman yönetiminin desteklendiğini garanti eder. Aynı zamanda, tüketicilerin sürdürülebilir ormancılık taahhüdünde bulunan markaları seçmesine imkan verir. ​

Yenilenebilir paketleme hakkında daha fazla bilgi edinin

Yenilenebilirlik hakkında bilgiler

  • Tetra Recart paketlerinin en az % 67'si, yenilenebilir bir malzeme olan kartondan yapılmıştır.
  • Bir teneke kutunun veya cam kavanozun yenilenebilir tek parçası etiketidir.
  • Teneke kutuda, Tetra Recart gıda paketine göre on kat daha fazla yenilenebilir olmayan malzeme kullanılır*.

*Kaynak: ifeu, Almanya tarafından ISO 14040/44'e uygun olarak gerçekleştirilen Karşılaştırmalı Kullanım Süresi Değerlendirmesi. 3. taraf bir inceleme paneli tarafından incelenmiştir. İtalya, Almanya ve AB 28+2'de çevresel karşılaştırma; Avrupa ortalaması, 2017. Geri dönüşüm oranları: Tetra Recart %44, cam kavanoz %73, teneke kutu %76. Tahsis faktörü %50. Kategori konserve domates.
 
Tetra Pak için FSC™ lisans kodu FSC™ C014047'dir

Tetra Recart ile Sürdürülebilirlik bilgi grafiği