Tetra Pak® Pastörizatör D

Süt ürünleri üretim prosesinin tam merkezi

  • Acil müdahale hibernasyon sistemi ve kompakt ünite tasarımı sayesinde enerji tüketimi düşüktür
  • Çok sayıda özellik üretim öncesinde ve üretim sırasında gıda güvenliğini destekler
  • Bu ünitenin ve bağlı alt modüllerin çalışması bir otomasyon sistemi tarafından kontrol edilir, bu da üretim verimliliği sağlar
Tetra Pak® Pastörizatör D

Tetra Pak® Pastörizatör D: Süt ürünleri pastörizatörü

Tetra Pak® Pasteurizer D piyasa sütü, peynir sütü, yoğurt sütü, krema, dondurma karışımı ve diğer düşük asitli sıvı süt ürünleri gibi çeşitli ürünler için bir pastörizatördür. Temel odağın ürün güvenliği, ürün tasarrufu, düşük işletme maliyeti ve çevresel tasarruf olması sayesinde uzun zamanlı, geleceğe hazır operasyonlar elde edeceksiniz.

İpuçları

Süt ürünlerinin güvenli, verimli bir şekilde pastörize edilmesi için kullanılan ünite

KAPASİTE
2,000 - 60,000 l/saat 

UYGULAMALAR
Tüketim sütü, yoğurtluk süt, peynir sütü, dondurma, süt tozu ve UHT süt ön işlemesi

Özellikler

Yönlendirme sistemi

Yönlendirme sistemi

Pastörizasyonun doğru yapılmasını sağlar

Ürünün sıcaklığı bekletme hücresinin hem öncesinde hem de sonrasında doğrulanır. Ürün, ancak ısıtılarak doğru sıcaklığa getirilmişse ve doğru süre boyunca bekletme hücresinde tutulmuşsa devam ederk pastörizörün dışına çıkabilir. Eğer öyle değilse, yönlendirme valfine otomatik olarak bir sinyal gönderilir ve ürün yeninden sirküle edilmesi için denge tankına döndürülür.

Basınç farkı

Gıda güvenliği sağlar

Takviye pompaları, ünitenin pastörize ve pastörize olmayan tarafları arasında bir basınç farkı oluşturabilir. Güvenliğin daha da artırılması için bu fark basınç vericileriyle izlenebilir. Bu vericilerin farkın giderilmediğini 'farketmesi' halinde, ürün otomatik olarak yeninden sirküle edilmesi için denge tankına döndürülür.

Otomatik hibernasyon

Enerji tüketimini en alt seviyeye indirger

Su sirkülasyonu sırasında pastörizördeki akış düşürülebilir, soğutucu durdurulabilir ve bağlı alt modüllerin çoğu kapatılabilir. 'Hibernasyon' olarak adlandırılan bu işlem, ürünün sisteme girmesi beklenirken tüketilen buhar, enerji ve su miktarını en alt seviyeye indirger. Başlama ve durma süresi sadece 2 dakika olduğu için kısa süreli su sirkülasyonlarında bile hibernasyondan yararlanmaya değer.

Hedef bazlı üretim

Zaman tasarrufu sağlar ve insan hatası riskini azaltır

Bu özellik, belirli bir litre sayısı ayarlanarak veya FMT tankı dolana (ya da kaynak tankı boşalana) kadar devam edecek şekilde programlanarak belirli bir miktarda sütün ve kaymağın üretilmesine imkan sağlar. Bir ayırıcı ve standardizasyon ünitesine bağlandığında belirli bir yağ içeriği tanımlamak da mümkündür. CIP, su sirkülasyonu ve yeni bir tarife geçmek gibi işlemler önceden ayarlanabilir ve insan müdahalesi gerekmeden otomatik olarak sırayla gerçekleştirilir.

Entegre sızıntı testi

Gıda güvenliğini artırır

Üretim koşumlarından önce veya sonra yapılan entegre sızıntı testi size plakalı ısı eşanjöründe veya aşağısında sızıntı olduğuna işaret eden bir basınç düşüşü olmadığını doğrulamak için sisteme basınç uygulama imkanı verir. Ortaya çıkan bir sızıntı üretim sırasında pastörize taraftan pastörize olmayan tarafa doğru kirlenmeye neden olabileceği için bu husus önemlidir.

Düşük kayıplı denge tankı

Ürün kaybını en aza indirir

Denge tankının akıllı bir şekilde konfigüre edilmesi, ürün tanka girmeden önce en yüksek miktarda su boşaltılmasını ve böylece su ve ürün karışmasının azaltılmasını mümkün kılar. Bu yöntem, karıştırma aşamasında su litresi miktarını %50 üzerinde azaltarak üretim kayıplarında büyük azalma sağlar.

Sürekli basınç kontrolü

Sürekli basınç kontrolü

Gıda güvenliğini artırır

Sızıntı riskini en alt seviyeye indirgemek ve ürünü kirlenmeden korumak için normalde üretim sırasında pastörize ve pastörize olmayan taraf arasında bir basınç farkı olur. Ancak (ayırıcıdan) boşalma sırasında bu basınç farkı genellikle kaybolur. Tetra Term Pastörizatör D'de bulunan bir basınç kontrol sistemi bu sorunun üstesinden gelir. Basınçtaki alçalmayı dengeleyerek sızıntı ve kirlenme riskini önler.