Küçük ölçekli çiftçilerin yerel kaynaklı yüksek kaliteli süt üretmelerine yardımcı olma

Uluslararası Karşılaştırmalı Çiftlik Veri Ağı'na göre, şu anda dünya genelinde üretilen 960 milyon ton sütün 377 milyon tonu, küçük ölçekli çiftlikler tarafından üretiliyor.1

Önümüzdeki on yıl içinde, küresel süt talebimiz arzı geçecek ve süt ürünleri sanayisini büyük bir baskı altına sokacak.2 Sektördeki uzmanlığımızla, yerel olarak üretilen kaliteli sütün uzun vadeli tedariğini güvence altına almaya ve gıda kaybını en aza indirmeye yardımcı oluyoruz. 

2011 yılında başlatılan Süt Ürünleri Merkezi programı, yerel küçük ölçekli çiftçileri süt ürünleri işleyicilerine bağlar ve yerel olarak üretilen, yüksek kaliteli süt arzını artırmaya yardımcı olmak için eğitim hizmetleriyle birlikte konu ile ilgili soğutma altyapısı ve teknoloji sağlar. 

Sonuç olarak, başlangıçtan bu yana 54.000'den fazla küçük ölçekli çiftçi, müşterilerimize süt dağıtmış ve resmi pazarlara erişim sağlamıştır, bununla birlikte yerel çiftçilerin geçim kaynakları iyileşip gelirleri artmıştır.

Süt Ürünleri Merkezi programlarında 54.000 küçük ölçekli çiftçinin müşterilere süt ulaştırmasına yardımcı olma

Kenya'da inek başına verimi %150 artırma

Bangladeş'te küçük ölçekli çiftçilerin aylık gelirini +%144 artırma

Nikaragua'da süt ürünleri geliştirme

Gıdayı ileriye taşımak.

Bangladeş'te 10.000 kadar çiftçi için süt toplamayı iyileştirme

Bangladeş'te, mandıra çiftçilerinin %90'ından fazlası, uzun mesafe nakletmeye değmeyecek kadar küçük miktarlarda süt üretiyor. Bu nedenle 2011 yılında müşterimiz PRAN RTL, İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (SIDA) ve UNIDO ile birlikte, süt toplama ve nakliyesi için daha iyi altyapı sağlayan beş Süt Ürünleri Merkezi kurulmasına yardımcı olduk. 15-25 km'lik bir erişim mesafesindeki yerel toplama merkezleriyle, en küçük çiftçilerin bile günde iki kez sütlerini teslim etmesini sağlayarak inek başına süt verimini yüzde 143 ve küçük işletme sahibi başına ortalama aylık geliri yüzde 144 artırabiliyoruz.

Uganda'da süt üretimini yüzde 79 artırma

Uganda'nın süt ürünleri sektörü ülkenin ekonomik kalkınmasında kritik bir rol oynamaktadır ve süt ürünleri ülke nüfusu için hayati besin kaynağıdır. Ancak sektör, süt ürünlerinin yüzde 67'sinin gayri resmi olarak toplanması ve verimsiz değer zincirlerine kaptırılması nedeniyle çeşitli üretim zorluklarıyla karşı karşıya. Pearl Dairy Farm Community'nin parçası olarak, Uganda'nın güneybatısındaki 1.000 mandıra çiftçisine uygulamalı teknik destek sağlamaya yardımcı olduk, bunları özel bir işleyiciyle ilişkilendirdik ve süt üretimini çiftlik başına ortalama yüzde 79 artırdık.

YOLCULUĞUMUZ

Güvenli, besleyici gıdaya erişimi nasıl artırabiliriz?

Gıda paketleme, proses ve teknik uzmanlığımızı birleştirerek gıdaları güvenli ve erişilebilir hale getirmeye kararlıyız.

Gıda kaybını ve israfını nasıl azaltabiliriz?

Müşterilerimizle birlikte, gıda kaybını en aza indirmek için yüksek performanslı gıda prosesi çözümleri geliştiriyor ve raf ömrünü artırmanın yanı sıra gıda israfını azaltmaya yardımcı olan gıda paketleme çözümleri oluşturuyoruz.

Sürdürülebilir gıda değer zincirlerini nasıl oluşturabiliriz?

Tedarikçilerimiz ve ortaklarımızla birlikte sürdürülebilir üretim, proses, paketleme, dağıtım ve tüketimi teşvik eden çözümleri destekliyor, geliştiriyor ve tedarik ediyoruz.

DAHA FAZLASINI KEŞFEDİN

Ortaklıklarımız

Gıda emniyeti ve beslenmeyle ilgili küresel güçlükleri ele almaya yönelik yolculuğumuzda, paydaşlar arasında iş birliği esastır. Yolculuğumuz boyunca iş birliği yaptığımız ortakları ve ağları keşfedin.

Haber bültenimiz için kaydolun

Sektördeki zorlukları vurguladığımız ve Tetra Pak'ın bakış açısına göre görüşleri paylaştığımız haber bültenimize kaydolun.

NASIL KATKIDA BULUNUYORUZ?

[1] https://www.tetrapak.com/sustainability/food/food-availability/dairy-hubs 

[2] https://www.tetrapak.com/sustainability/food/food-availability/dairy-hubs