Sürekli yüksek bağlılık​

Bağlılığı yüksek ve üretken çalışanlara sahip olmak, iş hedeflerimize ulaşmamızın anahtarıdır. 2019 yılında, aşağıdakiler dahil olmak üzere birkaç memnun edici sonuç veren, iki yılda bir düzenlenen Çalışan Bağlılığı anketimizi gerçekleştirdik:

  • % 87'lik katılım oranı; şimdiye kadarki en yüksek katılım oranımız.
  • Toplam bağlılık puanımız yüksek düzeyde sabit kalmaktadır.
  • Çalışanlar değerlerimize inanmaya devam ediyor.
  • Kariyer gelişimi ve performans yönetiminde gelişmeler.

Bununla birlikte, özellikle Strateji 2030'umuzun anahtarı olduğu için, değişim hızı, proses ve müşteriye odaklanma gibi belirli alanlardaki konularla ilgilenmekteyiz. Eylem öğelerini hızlı bir şekilde ele alıp ilettik ve 2020'de bu eylemlerin etkinliğini kontrol etmek ve gerekirse yolumuzu düzeltmek için iki daha kısa elektronik "Nabız" anketi düzenleyeceğiz.​

Ortak değerler

Ekip ve ortak amaç duygusunun ortak değerler gerektirdiğine inanıyoruz. Bu kadar çeşitlilik barındıran bir işletmede, ortak bir 'dil' yaratmak her zamankinden daha önemli.


Değerlerimiz:

  • Müşteri odağı ve uzun vadeli görüş
  • Kalite ve yenilik
  • Özgürlük ve sorumluluk
  • Ortaklık ve eğlence

Başarıyı takdir etme ve ileriye bakma

Olumlu davranışların ve performansın takdir edilmesi bizim için önemlidir ve iş arkadaşlarımıza takdirimizi çeşitli şekillerde gösteririz. Örneğin, her çalışan, bir iş arkadaşını dört kategoride Mükemmellik Ödülüne aday gösterebilir: müşteri, yenilik, işletme veya liderlik. Ayrıca yılın pazarı ve yılın fabrikası ödüllerimizle de ekip çalışmasını takdir ediyoruz.
Müşteri tesisi, Tetra Pak operatörü ve müşteri